Întrebare parlamentară - O-000103/2016Întrebare parlamentară
O-000103/2016

Conferința ONU din 2016 de la Marrakesh, Maroc, privind schimbările climatice (COP22)

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000103/2016
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Giovanni La Via, în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Peter Liese, în numele Grupului PPE
Jo Leinen, în numele Grupului S&D
Julie Girling, în numele Grupului ECR
Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE
Estefanía Torres Martínez, în numele Grupului GUE/NGL
Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE
Marco Affronte, în numele Grupului EFDD

Procedură : 2016/2814(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000103/2016
Texte depuse :
O-000103/2016 (B8-0718/2016)
Texte adoptate :

Ce măsuri ia Consiliul pentru a se asigura că, prin intermediul Conferinței privind schimbările climatice de la Marrakesh (COP22), se fac progrese semnificative în vederea:

– avansării negocierilor cu privire la elementele esențiale ale Acordului de la Paris, printre care un cadru consolidat de transparență, detalii privind bilanțul la nivel mondial, orientări suplimentare privind CSN, precum și un mecanism de facilitare a punerii în aplicare și a promovării respectării;

– formării dialogului de facilitare din 2018, care va fi o ocazie esențială pentru eliminarea decalajelor persistente în ceea ce privește atenuarea, având în vedere actualele CPSN; precum și

– intensificării mobilizării pentru finanțarea în domeniul climei, pentru a îndeplini obiectivul comun de 100 de miliarde USD pe an până în 2020?