Förfarande : 2016/2814(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000103/2016

Ingivna texter :

O-000103/2016 (B8-0718/2016)

Debatter :

PV 05/10/2016 - 19
CRE 05/10/2016 - 19

Omröstningar :

PV 06/10/2016 - 5.6

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 102kWORD 16k
12 juli 2016
O-000103/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000103/2016
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Giovanni La Via, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Peter Liese, för PPE-gruppen
Jo Leinen, för S&D-gruppen
Julie Girling, för ECR-gruppen
Gerben-Jan Gerbrandy, för ALDE-gruppen
Estefanía Torres Martínez, för GUE/NGL-gruppen
Bas Eickhout, för Verts/ALE-gruppen
Marco Affronte, för EFDD-gruppen

 Angående: FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 (COP 22)
 Svar i kammaren 

Vilka åtgärder vidtar rådet för att klimatkonferensen i Marrakech (COP 22) ska göra viktiga framsteg när det gäller att

– komma vidare med de viktiga delarna i Parisavtalet, däribland en ram för ökad transparens, mer detaljerade uppgifter om den globala inventeringen, ytterligare vägledning om de nationella fastställda bidragen och en mekanism för att underlätta genomförande och främja efterlevnad,

– utforma den ”positiva dialogen” 2018, som kommer att vara ett viktigt tillfälle att minska den ihållande klyftan mellan åtaganden och mål med hänsyn till de aktuella planerade fastställda bidragen, och

– trappa upp mobiliseringen av klimatfinansiering för att nå det gemensamma målet på 100 miljarder USD per år fram till 2020?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy