Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000104/2016Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000104/2016

FN's klimakonference 2016 i Marrakesh, Marokko (COP22)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000104/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Giovanni La Via, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Peter Liese, for PPE-Gruppen
Jo Leinen, for S&D-Gruppen
Julie Girling, for ECR-Gruppen
Gerben-Jan Gerbrandy, for ALDE-Gruppen
Estefanía Torres Martínez, for GUE/NGL-Gruppen
Bas Eickhout, for Verts/ALE-Gruppen
Marco Affronte, for EFDD-Gruppen

Procedure : 2016/2814(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000104/2016
Indgivne tekster :
O-000104/2016 (B8-0719/2016)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Hvilke foranstaltninger påtænker Kommissionen at træffe for at sikre, at klimakonferencen i Marrakesh (COP 22) gør væsentlige fremskridt med hensyn til:

– at komme videre med de vigtigste punkter i Parisaftalen, herunder en udvidet ramme for gennemsigtighed, oplysninger om status på verdensplan, yderligere retningslinjer for de nationalt bestemte bidrag (NDC) samt en mekanisme, der kan lette gennemførelse og fremme overholdelse

– at udforme den forberedende dialog i 2018, som frembyder en central lejlighed til at afhjælpe den vedvarende mangel på foranstaltninger til at modvirke klimaændringer i betragtning af de nuværende tilsigtede nationalt bestemte bidrag (INDC), og

– at øge mobiliseringen af klimafinansieringen for at nå det fælles mål på 100 mia. USD om året inden 2020?