Parlamentarno pitanje - O-000104/2016Parlamentarno pitanje
O-000104/2016

Konferencija UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2016. u Marakešu, Maroko (COP22)

Pitanje za usmeni odgovor O-000104/2016
upućeno Komisiji
članak 128
Giovanni La Via, u ime Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Peter Liese, u ime Kluba PPE
Jo Leinen, u ime Kluba S&D
Julie Girling, u ime Kluba ECR
Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba ALDE
Estefanía Torres Martínez, u ime Kluba GUE/NGL
Bas Eickhout, u ime Kluba Verts/ALE
Marco Affronte, u ime Kluba EFDD

Postupak : 2016/2814(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000104/2016
Podneseni tekstovi :
O-000104/2016 (B8-0719/2016)
Doneseni tekstovi :

Koje korake Komisija poduzima kako bi se pobrinula da će se na Konferenciji o klimatskim promjenama u Marakešu (COP22) postići znatan napredak u pogledu:

– ključnih dijelova Pariškog sporazuma, što uključuje unaprijeđeni okvir za transparentnost, pojedinosti u vezi s pregledom globalnog stanja, daljnje smjernice u vezi s doprinosima utvrđenim na nacionalnoj razini (NDC) i mehanizam za olakšavanje provedbe i promicanje sukladnosti;

– oblikovanja „pospješujućeg dijaloga” koji će se održati 2018. i koji će predstavljati ključnu priliku za uklanjanje konstantnih odstupanja u ublažavanju klimatskih promjena s obzirom na trenutačne predviđene i na nacionalnoj razini određene doprinose (INDC); te

– povećanja mobilizacije sredstava za borbu protiv klimatskih promjena kako bi se do 2020. postigao zajednički cilj od 100 milijardi USD godišnje?