Parlamentarno vprašanje - O-000105/2016Parlamentarno vprašanje
O-000105/2016

Transmaščobne kisline

Vprašanje za ustni odgovor O-000105/2016
za Svet
Člen 128 poslovnika
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Postopek : 2016/2637(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000105/2016
Predložena besedila :
O-000105/2016 (B8-1801/2016)
Sprejeta besedila :

Transmaščobne kisline so nenasičene maščobe v živilih, pridobljenih iz prežvekovalcev, in v industrijsko proizvedenih delno hidrogeniranih rastlinskih oljih. Uživanje teh olj se povezuje z večjim tveganjem bolezni srca in ožilja. Velika količina užitih transmaščobnih kislin je dejavnik tveganja zlasti za nastanek koronarne srčne bolezni (bolj kot katero koli drugo hranilo z vidika kalorične vrednosti), za katero po grobih ocenah v EU vsako leto umre okrog 660.000 ljudi, kar je približno 14 % skupne smrtnosti.

Člen 30(7) Uredbe (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom določa, da Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu „predloži poročilo o vsebnosti transmaščob v živilih in v splošni prehrani prebivalstva Unije. Cilj poročila je oceniti vplive ustreznih sredstev, ki bi potrošnikom omogočila izbiro bolj zdravih živil in na splošno bolj zdrave prehrane ali ki bi lahko spodbujala zagotavljanje bolj zdravih živil za ponudbo potrošnikom, vključno z zagotavljanjem informacij potrošnikom o transmaščobah ali omejitvah njihove uporabe.“ Komisija poročilu „po potrebi“ priloži zakonodajni predlog. V poročilu, objavljenem decembra 2015, Komisija pregleda stanje in (zakonodajne in nezakonodajne) možnosti za omejitev uživanja transmaščobnih kislin v EU ter na kratko opiše nekatere posledice, ki bi jih lahko imela uvedba teh pristopov. Odločila se je, da ne bo pripravila zakonodajnega predloga.

Ali bi Svet glede na navedeno podprl zakonodajne možnosti za dolgoročno izločitev transmaščobnih kislin iz verige preskrbe s hrano v EU, tako da bi na ravni EU uvedli obvezno označevanje njihove vsebnosti ali zakonsko omejili vsebnost industrijskih transmaščobnih kislin v vseh živilih?