Διαδικασία : 2016/2637(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000106/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000106/2016 (B8-1802/2016)

Συζήτηση :

PV 25/10/2016 - 19
CRE 25/10/2016 - 19

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2016 - 6.8
CRE 26/10/2016 - 6.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 195kWORD 17k
13 Ιουλίου 2016
O-000106/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000106/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

 Θέμα: Trans-λιπαρά
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Τα trans-λιπαρά οξέα είναι ακόρεστα λιπαρά τα οποία απαντούν σε τροφές που παράγονται από μηρυκαστικά καθώς και σε βιομηχανικά παραχθέντα, μερικώς υδρογονωμένα φυτικά έλαια. Η κατανάλωση βιομηχανικά παραχθέντων, μερικώς υδρογονωμένων φυτικών ελαίων έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακού νοσήματος. Η υψηλή κατανάλωση trans-λιπαρών συνιστά παράγοντα κινδύνου, ιδίως για την ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου, μιας ασθένειας η οποία υπολογίζεται συντηρητικά ότι ευθύνεται για περίπου 660.000 θανάτους ετησίως στην ΕΕ, ήτοι περίπου 14% της συνολικής θνησιμότητας.

Η βιομηχανία τροφίμων χρησιμοποιεί trans-λιπαρά επειδή φέρουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία εγγυώνται την επιθυμητή πυκνότητα, καθώς και μεγάλη διάρκεια ζωής, των προϊόντων. Πάνω απ’ όλα, όμως, συνιστούν φθηνό συστατικό για τη διαδικασία παραγωγής. Τα προϊόντα που παρασκευάζονται επί του παρόντος με trans-λιπαρά είναι κυρίως τρόφιμα ταχείας εστίασης (fast fοοd), έτοιμες τροφές και πρόχειρο φαγητό (γλυκά αλλά και αλμυρά προϊόντα) και συνεπώς υπάγονται στην κατηγορία των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων. Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο «έκθεση για την παρουσία trans-λιπαρών σε τρόφιμα και στη διατροφή στο σύνολο του πληθυσμού της Ένωσης. Ο στόχος της έκθεσης είναι να εκτιμηθούν οι αντίκτυποι των κατάλληλων μέσων που θα μπορούσαν να επιτρέπουν στους καταναλωτές να κάνουν υγιεινότερες επιλογές όσον αφορά τα τρόφιμα και τη διατροφή τους εν γένει ή που θα μπορούσαν να προωθήσουν την παροχή υγιεινότερων επιλογών όσον αφορά τα τρόφιμα στους καταναλωτές, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της παροχής πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά με trans-λιπαρά ή της επιβολής περιορισμών στη χρήση τους.» Η Επιτροπή κλήθηκε να συνοδεύσει την έκθεση με σχετική πρόταση κανονισμού, «εφόσον ενδείκνυται». Στην έκθεση που δημοσιοποίησε τον Δεκέμβριο 2015, η Επιτροπή καταγράφει την κατάσταση και εξετάζει πιθανές (νομοθετικές και μη νομοθετικές) εναλλακτικές επιλογές για τον περιορισμό της κατανάλωσης trans-λιπαρών στην ΕΕ, ενώ περιγράφει τις πιθανές επιπτώσεις της εφαρμογής των προσεγγίσεων αυτών. Η Επιτροπή απέφυγε να υποβάλει νομοθετική πρόταση.

Από τότε που εγκρίθηκε ο κανονισμός 1169/2011, έχουν προκύψει αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα οφέλη που θα έχει για την υγεία ο περιορισμός των βιομηχανικών trans-λιπαρών στις τροφές. Προτίθεται, λοιπόν, η Επιτροπή να προτείνει σχετικά όρια προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου