Parlamentin kysymys - O-000106/2016Parlamentin kysymys
O-000106/2016

Suullisesti vastattava kysymys O-000106/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

Menettely : 2016/2637(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000106/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000106/2016 (B8-1802/2016)
Hyväksytyt tekstit :

Transrasvahapot ovat tyydyttymättömiä rasvoja, joita on märehtijöistä saaduissa elintarvikkeissa ja teollisesti tuotetuissa, osittain hydratoiduissa kasviöljyissä. Teollisesti tuotettujen, osittain hydratoitujen kasviöljyjen kuluttaminen on yhdistetty sydän- ja verisuonitautien riskin kasvamiseen. Runsas transrasvojen käyttö on erityisesti sepelvaltimotaudin kehittymisen riskitekijä – taudin, joka varovaisten arvioiden mukaan aiheuttaa noin 660 000 kuolemaa vuosittain EU:ssa eli noin 14 prosenttia kokonaiskuolleisuudesta.

Elintarviketeollisuus käyttää transrasvoja, koska niillä on erityisominaisuuksia, jotka aikaansaavat halutun koostumuksen tuotteissa ja takaavat pitkän säilyvyysajan. Ennen kaikkea ne kuitenkin ovat halpoja panoksia käytettäviksi tuotantoprosessissa. Tuotteet, joita tällä hetkellä tehdään transrasvoista, ovat lähinnä pikaruoka, valmisruuat ja välipalat (sekä makeat että suolaiset) ja ne on siksi luokiteltu raskaasti prosessoiduiksi elintarvikkeiksi. Elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun asetuksen (EU) N:o 1169/2011 30 artiklan 7 kohdassa edellytetään, että komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”kertomuksen transrasvojen esiintymisestä elintarvikkeissa ja unionin väestön kokonaisruokavaliossa. Kertomuksen tavoitteena on arvioida sellaisten asianmukaisten keinojen vaikutusta, joilla kuluttajat voisivat tehdä terveellisempiä elintarvike- ja kokonaisruokavaliovalintoja tai joilla voitaisiin edistää terveellisempien elintarvikevaihtoehtojen tarjoamista kuluttajille, mukaan lukien muun muassa transrasvoja koskevien tietojen antaminen kuluttajille tai niiden käytön rajoittaminen.” Komissiota kehotettiin liittämään ”tarvittaessa” tähän kertomukseen lainsäädäntöehdotus. Joulukuussa 2015 julkaistussa kertomuksessa komissio arvioi tilannetta ja tarkastelee mahdollisia vaihtoehtoja (lainsäädännöllisiä ja muita) transrasvojen kulutuksen rajoittamiseksi EU:ssa sekä hahmottelee joitakin mahdollisia seurauksia, joita näiden lähestymistapojen käyttöönotolla voisi olla. Komissio ei tehnyt lainsäädäntöehdotusta.

Asetuksen (EU) N:o 1169/2011 hyväksymisen jälkeen on saatu vakuuttavaa näyttöä elintarvikkeiden sisältämien teollisten transrasvojen rajoittamisen tuomista terveyshyödyistä. Aikooko komissio näin ollen ehdottaa tällaisia rajoituksia kansanterveyden suojelemiseksi?