Parlamenta jautājums - O-000106/2016Parlamenta jautājums
O-000106/2016

Trans-taukskābes (TTS)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000106/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2016/2637(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000106/2016
Iesniegtie teksti :
O-000106/2016 (B8-1802/2016)
Pieņemtie teksti :

Trans-taukskābes ir nepiesātinātas taukvielas, kas ir pārtikā, kura iegūta no atgremotājiem, un rūpnieciski ražotās daļēji hidrogenētās augu eļļās. Rūpnieciski ražotu daļēji hidrogenētu augu eļļu lietošana uzturā tiek saistīta ar sirds un asinsvadu slimību lielāku risku. TTS liels patēriņš uzturā ir riska faktors, jo īpaši saslimstībai ar koronāro sirds slimību, kas pēc konservatīviem aprēķiniem ik gadu paņem 660 000 dzīvību ES — gandrīz 14 % no visiem nāves gadījumiem;

TTS tiek izmantotas pārtikas ražošanā, jo to specifiskās īpašības nodrošina produktiem vēlamo konsistenci un ilgu glabāšanas laiku. Bet galvenais — tās ir lēta izejviela ražošanas procesam. Produkti, kas patlaban tiek ražoti, izmantojot TTS, pārsvarā ir ātrās ēdināšanas produkti un uzkodas (gan saldās, gan sāļās), un tāpēc tās tiek klasificētas kā ļoti pārstrādāta pārtika. Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulas (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem 30. panta 7. punktā ir noteikts, ka Komisija ir jāiesniedz ziņojums par TTS pārtikas produktos un kopējā Savienības iedzīvotāju uzturā. Ziņojuma mērķis ir novērtēt ietekmi, ko dotu atbilstīgi līdzekļi, kuri varētu ļaut patērētājiem izvēlēties veselīgākus pārtikas produktus un uzturu kopumā vai kuri varētu veicināt veselīgāku pārtikas produktu piedāvājumu patērētājiem, tostarp patērētāju informēšanu par trans-taukskābēm vai to lietošanas ierobežošanu. Komisija ir aicināta vajadzības gadījumā ziņojumam pievienot likumdošanas priekšlikumu. Komisijas 2015. gada decembrī publicētajā ziņojumā tā izvērtē situāciju un apsver iespējamos pasākumus (leģislatīvus un neleģislatīvus) TTS lietošanas samazināšanai ES, norādot uz iespējamo ietekmi dažu šo pieeju ieviešanas gadījumā. Komisija atturējās no likumdošanas priekšlikuma sagatavošanas.

Kopš Regulas 1169/2011 pieņemšanas ir iegūti pārliecinoši pierādījumi par ieguvumiem veselības jomā, ja pārtikā tiek ierobežotas trans-taukskābes. Vai Komisija tādējādi ierosinās šādus ierobežojumus, lai aizsargātu sabiedrības veselību?