Procedura : 2016/2637(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000106/2016

Teksty złożone :

O-000106/2016 (B8-1802/2016)

Debaty :

PV 25/10/2016 - 19
CRE 25/10/2016 - 19

Głosowanie :

PV 26/10/2016 - 6.8
CRE 26/10/2016 - 6.8

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 193kWORD 16k
13 lipca 2016
O-000106/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000106/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 Przedmiot: Tłuszcze trans
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Kwasy tłuszczowe typu trans to tłuszcze nienasycone występujące w żywności wytwarzanej z przeżuwaczy oraz w sztucznych, częściowo uwodornionych olejach roślinnych. Spożycie takich olei powiązano z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia. Wysoka konsumpcja tłuszczów trans jest czynnikiem ryzyka sprzyjającym szczególnie rozwojowi choroby niedokrwiennej serca, na którą według ostrożnych szacunków umiera każdego roku ok. 660 000 osób w UE, co odpowiada ok. 14 % ogólnej śmiertelności.

Przemysł spożywczy wykorzystuje tłuszcze trans ze względu na ich szczególne cechy, które zapewniają produktom pożądaną konsystencję i długi okres przechowywania. Jednak przede wszystkim są one tanim surowcem produkcyjnym. Produkty, w których stosuje się obecnie tłuszcze trans, to w większości żywność typu fast food, szybkie dania i przekąski (słodkie i słone) klasyfikowane w związku z tym jako żywność wysoko przetworzona. Zgodnie z art. 30 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności Komisja „przedkłada [Parlamentowi Europejskiemu i Radzie] sprawozdanie na temat obecności izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności oraz w ogólnej diecie populacji Unii. Celem sprawozdania jest ocena wpływu stosownych środków mogących pozwolić konsumentom na dokonywanie zdrowszych wyborów dotyczących żywności i ogólnej diety lub wspierać dostarczanie konsumentom zdrowszej żywności, w tym dostarczanie konsumentom informacji o izomerach trans kwasów tłuszczowych lub ograniczanie ich użycia”. Komisję poproszono, by „w stosownych przypadkach” dołączyła do tego sprawozdania odpowiedni wniosek ustawodawczy. W sprawozdaniu opublikowanym w grudniu 2015 r. Komisja bierze pod uwagę obecną sytuację, rozważa możliwe opcje (ustawodawcze i nieustawodawcze) mające na celu ograniczenie spożycia tłuszczów trans w UE i przedstawia niektóre z możliwych skutków wprowadzenia tych podejść. Komisja nie skorzystała z możliwości przedłożenia wniosku ustawodawczego.

Od czasu przyjęcia rozporządzenia nr 1169/2011 pojawiły się ważne dowody wskazujące na korzyści z ograniczenia sztucznych tłuszczów trans w żywności. Czy w związku z tym Komisja zaproponuje takie ograniczenia, by chronić zdrowie publiczne?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności