Postup : 2016/2637(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000106/2016

Predkladané texty :

O-000106/2016 (B8-1802/2016)

Rozpravy :

PV 25/10/2016 - 19
CRE 25/10/2016 - 19

Hlasovanie :

PV 26/10/2016 - 6.8
CRE 26/10/2016 - 6.8

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 109kWORD 16k
13. júla 2016
O-000106/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000106/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 Vec: Transmastné kyseliny (trans fatty acids TFA)
 Odpoveď v pléne 

Transmastné kyseliny sú nenasýtené mastné kyseliny, ktoré sa nachádzajú v potravinových výrobkoch z prežúvavcov a v priemyselne vyrábaných čiastočne hydrogenovaných rastlinných olejoch. Konzumácia priemyselne vyrábaných čiastočne hydrogenovaných rastlinných olejov sa spája so zvýšeným rizikom srdcovo-cievnych ochorení. Vysoký príjem transmastných kyselín je rizikovým faktorom vedúcim najmä ku vzniku koronárnej choroby srdca, ktorá podľa konzervatívneho odhadu zapríčiňuje v EÚ približne 660 tisíc úmrtí ročne alebo približne 14 % celkového počtu úmrtí.

Transmastné kyseliny sa v potravinárskom priemysle využívajú pre ich špecifické vlastnosti, ktoré výrobkom zabezpečujú želanú konzistenciu a zaručujú dlhú dobu trvanlivosti. Predovšetkým sú však lacnou zložkou výrobného procesu. V súčasnosti sa transmastné kyseliny pridávajú najmä do potravinových výrobkov rýchleho občerstvenia, polotovarov a pochúťok (sladkých aj slaných), teda do výrobkov, ktoré sú klasifikované ako spracované potraviny. Na základe článku 30 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom musí Komisia predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o „prítomnosti transmastných kyselín v potravinách a celkovo v strave obyvateľstva Únie. Účelom správy je posúdiť vplyv primeraných prostriedkov, ktoré by mohli umožniť spotrebiteľom rozhodovať sa pre zdravšie potraviny a celkovo zdravšiu stravu alebo by mohli podporovať poskytovanie zdravších potravín spotrebiteľom, čo okrem iného znamená, že spotrebiteľom sa poskytnú informácie o transmastných kyselinách alebo obmedzeniach týkajúcich sa ich použitia.“ Komisia bola vyzvaná, aby „v prípade potreby“ pripojila k tejto správe legislatívny návrh. Komisia vo svojej správe uverejnenej v decembri 2015 hodnotí situáciu a zvažuje (legislatívne aj nelegislatívne) možné metódy obmedzenia konzumácie transmastných kyselín v EÚ a zároveň načrtáva niektoré možné dôsledky zavedenia týchto metód. Komisia sa rozhodla nepripojiť k správe žiadny legislatívny návrh.

Od prijatia nariadenia 1169/2011 sa objavili presvedčivé dôkazy o tom, že obmedzenie priemyselných transmastných kyselín v potravinách je zdraviu prospešné. Navrhne preto Komisia v záujme ochrany verejného zdravia takéto limity?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia