Διαδικασία : 2016/2872(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000107/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000107/2016 (B8-1803/2016)

Συζήτηση :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 184kWORD 17k
13 Ιουλίου 2016
O-000107/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000107/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Silvia Costa, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

 Θέμα: Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Το 2016 η Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (EVS) συμπλήρωσε 20 έτη λειτουργίας. Στη διάρκεια των 20 αυτών ετών, η EVS έχει στηρίξει 100.000 εθελοντές. Το Κοινοβούλιο, και ειδικότερα η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας (CULT), στηρίζουν τον εθελοντισμό ως έκφραση αλληλεγγύης που συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας, της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της αδικίας, ενώ παράλληλα συμβάλλει σημαντικά στη διάδοση των ευρωπαϊκών αξιών. Τα οφέλη του εθελοντισμού αναγνωρίζονται επίσης στο εθελοντικό έργο που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τρίτες χώρες, ως εργαλείο στρατηγικής σημασίας για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και των διαπολιτισμικών σχέσεων.

Ο εθελοντισμός προσφέρει στους συμμετέχοντες ισχυρές δεξιότητες δια βίου μάθησης. Για τον λόγο αυτό πρέπει να προωθηθούν συστήματα με στόχο την αύξηση της κατανόησης και της διαφάνειας όσον αφορά τις τυπικές και τις άτυπες δεξιότητες που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της εμπειρίας του εθελοντισμού.

Παρά τα θετικά σχόλια, η επιτροπή CULT πιστεύει ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα για τη βελτίωση του πλαισίου των εθελοντικών προγραμμάτων, και ειδικότερα της EVS, ούτως ώστε να βελτιωθεί πρόσβαση στις διαθέσιμες πρωτοβουλίες και ευκαιρίες, καθώς και οι γνώσεις σχετικά με αυτές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή καλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

– Σκοπεύει η Επιτροπή να προχωρήσει στη διεύρυνση του πεδίου δράσης, των συμμετεχόντων, των τομέων εργασίας και των προορισμών της EVS, καθώς και στην παροχή της δυνατότητας για διαδικτυακή εύρεση ορισμένων ή όλων των θέσεων της EVS, ώστε να αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες; Εάν ναι, με ποιον τρόπο;

– Ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύει να αναλάβει ή να αναπτύξει η Επιτροπή με στόχο να ενθαρρύνει ανθρώπους όλων των ηλικιών να συμμετέχουν στον εθελοντισμό και, μεταξύ άλλων, να προωθήσει την κινητικότητα των διασυνοριακών εθελοντών, ιδίως στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής κρίσης;

– Σκοπεύει η Επιτροπή να προχωρήσει στην τυπική αναγνώριση του καθεστώτος του Ευρωπαίου Εθελοντή;

– Είναι η Επιτροπή πρόθυμη να ασκήσει περαιτέρω πιέσεις για να προωθηθεί η πρόσβαση υπηκόων τρίτων χωρών που επιθυμούν να κάνουν εθελοντική εργασία στην Ευρώπη;

– Τι είδους ενέργειες θα αναλάβει η Επιτροπή για να συλλέξει περισσότερα δεδομένα σχετικά με την αξία της εθελοντικής εργασίας και την αξιοποίηση της συμβολής της στην κοινωνική συνοχή και το ΑΕγχΠ, ώστε να παράσχει στοιχεία για την ανάπτυξη μελλοντικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, καθώς και για να αναγνωριστεί ο εθελοντισμός ως συγχρηματοδότηση;

– Σκοπεύει η Επιτροπή να ενισχύσει επίσης την ιθαγένεια της ΕΕ μέσω μιας Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη δραστηριοποίηση των πολιτών;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου