Întrebare parlamentară - O-000107/2016Întrebare parlamentară
O-000107/2016

Serviciul european de voluntariat

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000107/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Silvia Costa, în numele Comisia pentru cultură și educație

Procedură : 2016/2872(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000107/2016
Texte depuse :
O-000107/2016 (B8-1803/2016)
Voturi :
Texte adoptate :

În 2016, Serviciul european de voluntariat (SEV) sărbătorește 20 de ani de existență. În acești 20 ani au fost susținuți 100 000 de voluntari. Parlamentul, și Comisia pentru cultură și educație (CULT) în special, sprijină voluntariatul ca o expresie a solidarității care contribuie la consolidarea cetățeniei active și combate excluziunea socială, sărăcia, intoleranța, rasismul, xenofobia și injustiția, aducând în același timp o contribuție importantă la diseminarea valorilor europene. Avantajele sale sunt, de asemenea, recunoscute în activitatea de voluntariat desfășurată cu țările terțe, ca un instrument strategic pentru încurajarea înțelegerii reciproce și a relațiilor interculturale.

Activitățile de voluntariat le oferă participanților competențe substanțiale de educație permanentă. Prin urmare, este necesară încurajarea unor sisteme care să îmbunătățească înțelegerea și transparența competențelor educaționale informale și neformale dobândite în timpul experienței voluntariatului.

Deși feedbackul este pozitiv, Comisia CULT consideră că se poate face mai mult pentru a îmbunătăți cadrul programelor de voluntariat, în special SEV, astfel încât să se asigure un acces mai bun și o mai bună informare în privința inițiativelor și oportunităților disponibile.

În acest context, Comisia este rugată să răspundă la următoarele întrebări:

– Intenționează Comisia să continue extinderea sferei, a participanților, a domeniilor de activitate și a destinațiilor SEV și să permită parțial sau integral alocarea online a posturilor SEV, valorificând astfel noile tehnologii? Dacă da, în ce mod?

– Ce inițiative și-a planificat Comisia să lanseze sau să elaboreze pentru a încuraja voluntariatul în rândul persoanelor de toate vârstele, inclusiv - dar nu numai - mobilitatea voluntarilor transfrontalieri, în special în contextul crizelor umanitare?

– Intenționează Comisia să procedeze la recunoașterea oficială a statutului de voluntar european?

– Este Comisia dispusă să facă mai mult pentru o mai mare susținere a accesului resortisanților țărilor terțe care doresc să desfășoare activități de voluntariat în Europa?

– Ce măsuri va lua Comisia pentru a colecta mai multe date despre valoarea activităților de voluntariat și pentru a valorifica contribuția acestora la coeziunea socială și la PIB, oferind astfel dovezi pentru dezvoltarea viitoare a unor inițiative și programe și recunoscând voluntariatul drept cofinanțare?

– Are Comisia în vedere, de asemenea, încurajarea cetățeniei UE printr-o inițiativă de serviciu civic european?