Întrebări parlamentare
PDF 184kWORD 15k
20 iulie 2016
O-000108/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000108/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Bernd Lange, Alexander Graf Lambsdorff, în numele Comisia pentru comerț internațional

 Subiect: controlul parlamentar și monitorizarea de către societatea civilă a APE SADC-UE

Acordul de parteneriat economic dintre Statele Comunității de Dezvoltare a Africii Australe părți la acordul de parteneriat economic și UE (APE SADC-UE) a fost semnat la 10 iunie 2016, în Botswana, între UE și statele APE SADC). Dezvoltarea durabilă este una dintre temele generale ale APE, incluzând promovarea drepturilor omului, dreptul muncii, buna guvernanță, statul de drept și alte elemente esențiale. Pentru atingerea acestor obiective, APE trebuie să fie implementat și monitorizat în mod eficace. Cu toate că APE SADC-UE conține un capitol relativ cuprinzător privind comerțul și dezvoltarea durabilă, se impune clarificarea anumitor prevederi specifice privind includerea societății civile în monitorizarea APE.

1. Ce măsuri specifice va lua Comisia pentru a asigura implementarea APE astfel încât să vină în sprijinul prevederilor în materie de dezvoltare durabilă ale APE SADC-UE și va lua Comisia în considerare instituirea unui proces structurat de monitorizare de către societatea civilă, cum ar fi un grup consultativ intern, precum și unele prevederi privind controlul parlamentar?

2. Ar putea Comisia să prezinte mai pe larg modul în care va fi finanțată implicarea, în vreun fel, a societății civile?

3. În ce fel intenționează Comisia să ia în considerare rapoartele, deciziile și recomandările societății civile pentru a soluționa cazurile de încălcare a angajamentelor luate în temeiul APE?

4. Ce măsuri va lua Comisia pentru a asigura coerența politicii pentru dezvoltare în cadrul implementării acordului?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică - Politica de confidențialitate