Menettely : 2016/2824(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000112/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000112/2016 (B8-0720/2016)

Keskustelut :

PV 03/10/2016 - 17
CRE 03/10/2016 - 17

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 90kWORD 16k
9. syyskuuta 2016
O-000112/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000112/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Linda McAvan, Kehitysvaliokunnan puolesta
Giovanni La Via, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Bernd Lange, Kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta
Czesław Adam Siekierski, Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta
Jerzy Buzek, Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta

 Aihe: Laittoman puunkorjuun, metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen torjuminen - EU:n toimintasuunnitelma
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Millä tavoin komissio aikoo konkreettisesti vastata Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessaan nro 13/2015 esittämiin suosituksiin? Otetaanko käyttöön lisäresursseja, joilla vastataan täytäntöönpanoa koskeviin haasteisiin, ja kehitetäänkö erityisiä seuranta- ja arviointimekanismeja, joilla vahvistetaan metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman (FLEGT) täytäntöönpanoa?

Mikä on komission strategia FLEGT-toimintasuunnitelmaa koskevan poliittisen liikevoiman elvyttämiseksi vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen piiriin kuuluvissa maissa ja FLEGT-lupien myöntämiseksi edellytettävien hallintouudistusten vauhdittamiseksi?

Miten komissio varmistaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävän politiikan ja FLEGT-toimintasuunnitelman välisen johdonmukaisuuden ja synergiat, erityisesti hallinnointinäkökohtien osalta?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö