Mistoqsija Parlamentari - O-000112/2016Mistoqsija Parlamentari
O-000112/2016

  Il-ġlieda kontra l-qtugħ illegali tas-siġar, id-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti - Aġenda għal azzjoni tal-UE

  Mistoqsija għal tweġiba orali O-000112/2016
  lill-Kummissjoni
  Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
  Linda McAvan, f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp
  Giovanni La Via, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
  Bernd Lange, f'isem il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
  Czesław Adam Siekierski, f'isem il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
  Jerzy Buzek, f'isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

  Proċedura : 2016/2824(RSP)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  O-000112/2016
  Testi mressqa :
  O-000112/2016 (B8-0720/2016)
  Votazzjonijiet :
  Testi adottati :

  Il-Kummissjoni kif, b'mod konkret, se twieġeb għar-rakkomandazzjonijiet tar-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 13/2015? Se jkunu mmobilizzati riżorsi addizzjonali biex inwieġbu għall-isfidi ta' implimentazzjoni, u se jiġu żviluppati mekkaniżmi speċifiċi ta' monitoraġġ u evalwazzjoni biex tissaħħaħ l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Infurzar tal-Liġi, Tmexxija u Kummerċ fis-Settur Forestali (FLEGT)?

  X'inhi l-istrateġija tal-Kummissjoni biex terġa' tqajjem il-momentum politiku għal FLEGT f'pajjiżi li jagħmlu parti mill-Ftehim ta' Sħubija Volontarju u biex tħaffef ir-riformi ta' governanza li huma meħtieġa għall-ħruġ tal-liċenzji FLEGT?

  Il-Kummissjoni kif qiegħda tassigura koerenza u sinerġiji bejn il-politiki ta' mitigazzjoni tal-klima u FLEGT, speċjalment rigward l-aspetti ta' governanza?