Menettely : 2016/2898(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000115/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000115/2016 (B8-0721/2016)

Keskustelut :

PV 04/10/2016 - 18
CRE 04/10/2016 - 18

Äänestykset :

PV 06/10/2016 - 5.4
CRE 06/10/2016 - 5.4

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 6kWORD 16k
26. syyskuuta 2016
O-000115/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000115/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Roberto Gualtieri, Talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta

 Aihe: Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 9
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Parlamentin kolmen kuukauden valvonta-aika, joka koskee komission ehdotusta täytäntöönpanotoimenpiteeksi kansainvälisestä tilinpäätösstandardista IFRS 9 (Rahoitusinstrumentit), päättyy 7. lokakuuta 2016.

1. Miten komissio aikoo puuttua huoleen IFRS 9 -standardin mahdollisista kielteisistä vaikutuksista pitkäaikaisiin sijoituksiin?

2. Miten komissio aikoo puuttua huoleen siitä, että IFRS 9 -standardilla ja tulevalla uudella vakuutusstandardilla (IFRS 17) on eri voimaantulopäivät? Pitääkö komissio kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja antavan elimen (International Accounting Standards Board, IASB) 12. syyskuuta 2016 antamia määräyksiä (IFRS 4:n muutokset) EU:n kannalta riittävinä ja tyydyttävinä vai aikooko se ehdottaa EU:lle vaihtoehtoista lisäratkaisua?

3. Miten komissio aikoo käsitellä IFRS 9 -standardin mahdollisia kielteisiä vaikutuksia rahoitusvakauteen ja erityisesti sen mahdollista alentavaa vaikutusta pankkien omaan pääomaan tai huolta sen mahdollisista myötäsyklisyyteen liittyvistä vaikutuksista? Mikä on komission näkemys IFRS 9 -standardin ja muun rahoitusalan sääntelyn, esimerkiksi vakavaraisuusvaatimusten, välisestä vuorovaikutuksesta?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö