Procedure : 2016/2898(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000115/2016

Ingediende teksten :

O-000115/2016 (B8-0721/2016)

Debatten :

PV 04/10/2016 - 18
CRE 04/10/2016 - 18

Stemmingen :

PV 06/10/2016 - 5.4
CRE 06/10/2016 - 5.4

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 16k
26 september 2016
O-000115/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000115/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Roberto Gualtieri, namens de Commissie economische en monetaire zaken

 Betreft: Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 9
 Antwoord plenaire 

Op 7 oktober 2016 loopt de periode van drie maanden af waarover het Parlement beschikt voor de toetsing van de ontwerpuitvoeringsmaatregel van de Commissie met betrekking tot de internationale standaard voor financiële verslaglegging IFRS 9.

1. Hoe wil de Commissie reageren op zorgen omtrent de potentiële negatieve gevolgen van IFRS 9 voor de investeringen op lange termijn?

2. Hoe wil de Commissie reageren op de bezorgdheid die is ontstaan door het niet op elkaar aansluiten van de inwerkingtredingsdata van IFRS 9 en de nieuwe, binnenkort te verwachten verzekeringsstandaard (IFRS 17)? Is de Commissie van mening dat de bepalingen die de IASB (International Accounting Standards Board) op 12 september 2016 heeft gepubliceerd, voor de EU adequaat en bevredigend zijn, of is zij voornemens een aanvullende facultatieve oplossing voor de EU voor te stellen?

3. Hoe wil de Commissie de potentiële negatieve gevolgen van IFRS 9 voor de financiële stabiliteit aanpakken, met name waar het gaat om een mogelijk neerwaarts effect op het eigen vermogen van banken of de bezorgdheid over potentiële effecten die verband houden met de procycliciteit? Hoe ziet de Commissie de interactie tussen IFRS 9 en andere soorten financiële regelgeving, bijv. prudentiële vereisten?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid