Förfarande : 2016/2898(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000115/2016

Ingivna texter :

O-000115/2016 (B8-0721/2016)

Debatter :

PV 04/10/2016 - 18
CRE 04/10/2016 - 18

Omröstningar :

PV 06/10/2016 - 5.4
CRE 06/10/2016 - 5.4

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 6kWORD 16k
26 september 2016
O-000115/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000115/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Roberto Gualtieri, för utskottet för ekonomi och valutafrågor

 Angående: IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 9
 Svar i kammaren 

Den 7 oktober slutar den tremånadersperiod under vilken parlamentet har granskat kommissionens förslag till genomförandeåtgärder för IFRS-standarderna IFRS 9 (finansiella instrument).

1. Hur tänker kommissionen ta hänsyn till den oro som finns för att IFRS 9 kan ha potentiellt negativa effekter på långsiktiga investeringar?

2. Hur tänker kommissionen ta hänsyn till den oro som har orsakats av att ikraftträdandedatumen för IFRS 9 och den kommande försäkringsstandarden (IFRS 17) inte har anpassats till varandra? Anser kommissionen att de bestämmelser som utfärdades av International Accounting Standards Board (IASB) den 12 september 2016 (ändringar av IFRS 4) är adekvata och tillräckliga för EU, eller avser kommissionen att föreslå en ytterligare alternativ lösning för EU?

3. Hur tänker kommissionen hantera de potentiellt negativa effekterna av IFRS 9 för den finansiella stabiliteten, särskilt när det gäller eventuella effekter som pressar ned bankers nivåer av eget kapital eller oro för potentiellt procykliska effekter? Vad anser kommissionen om interaktionen mellan IFRS 9 och andra typer av finanslagstiftning, t.ex. försiktighetskrav?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy