Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000117/2016Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000117/2016

Interrailkort til Europa på 18 års fødselsdagen

27.9.2016

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000117/2016/ændr.1
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Manfred Weber, Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, for PPE-Gruppen

Mobiliteten for unge er afgørende for at fremme en følelse af at høre til Europa, øge den sociale samhørighed og sikre en konkurrencedygtig europæisk økonomi. Den er dog ikke udbredt til trods succesen med Erasmus, Erasmus+ og tilhørende programmer.

Samtidig er populisme og udbredelsen af misinformation en af de største trusler, som Europa for øjeblikket er stillet over for. Unge generationer spiller i denne forbindelse en afgørende rolle som modvægt, og Den Europæiske Union skal give dem muligheder for at opdage, hvem der er deres naboer, og hvilke muligheder andre medlemsstater kan tilbyde hver eneste europæer.

Den Europæiske Union har investeret store summer i jernbaneinfrastruktur, hvilket udgør op til 30% af de samlede investeringer i nogle medlemsstater, og midlerne til jernbaner forventes at stige fra 23,4 mia. EUR til 29,9 mia. EUR i 2014-2020, der vil gøre Interrailnettet til et eksempel på en europæisk succes for borgerne.

I lyset af dette vil Kommissionen da overveje at tage initiativet til at iværksætte et nyt program med titlen "Interrailkort til Europa på 18 års fødselsdagen", som ville indebære, at enhver europæer (borger eller lovligt bosiddende person) gives et gratis Interrailkort, når de fylder 18, og undersøge mulighederne for at afsætte yderligere midler for at gøre det snarest muligt fuldt ud operationelt i tæt samarbejde med jernbaneselskaberne og medlemsstaterne?

For de fem medlemsstater (Estland, Letland, Litauen, Cypern og Malta), som ikke er en del af Interrailnettet, ville programmet dække udgifterne til andre transportmidler såsom bus eller færge for at nå frem til den nærmeste medlemsstat i nettet. Et sådant program kunne give alle unge uanset deres sociale eller uddannelsesmæssige baggrund muligheden for at opdage Europas mangfoldighed og fremme Interrailrejser som en pragmatisk måde til at reducere Europas CO2-fodaftryk.