Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 194kWORD 17k
27 Σεπτεμβρίου 2016
O-000117/2016/αναθ.1
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000117/2016/αναθ.1
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Manfred Weber, Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

 Θέμα: Κάρτα Interrail για την Ευρώπη που προσφέρεται κατά τη συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας

Η κινητικότητα των νέων έχει ουσιαστική σημασία για την προώθηση του αισθήματος του ανήκειν στην Ευρώπη, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την εξασφάλιση μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένη, παρά την επιτυχία των Erasmus, Erasmus+ και άλλων σχετικών προγραμμάτων.

Εν τω μεταξύ, ο λαϊκισμός και η εξάπλωση της παραπληροφόρησης αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες γενιές έχουν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο ως αντίβαρο, και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τους δώσει τα μέσα για να ανακαλύψουν ποιοι είναι οι γείτονές τους και τί ευκαιρίες έχουν να προσφέρουν άλλα κράτη μέλη σε κάθε ευρωπαίο πολίτη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πραγματοποιήσει σημαντικότατες επενδύσεις στις σιδηροδρομικές υποδομές, που ανέρχονται έως και 30% των συνολικών επενδύσεων σε ορισμένα κράτη μέλη. Οι πιστώσεις οι οποίες είναι προσανατολισμένες στον σιδηροδρομικό τομέα αναμένεται να αυξηθούν από 23,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 29,9 δισεκατομμύρια ευρώ για το διάστημα 2014-2020, καθιστώντας το δίκτυο Interrail ένα παράδειγμα ευρωπαϊκής επιτυχίας για τους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε η Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να αναλάβει πρωτοβουλία για την δρομολόγηση ενός νέου προγράμματος με τίτλο «Κάρτα Interrail για την Ευρώπη που προσφέρεται κατά τη συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας», που θα έχει ως επακόλουθο να δώσει σε όλους τους ευρωπαίους (πολίτες ή άτομα που διαμένουν νόμιμα) μια δωρεάν κάρτα Interrail με τη συμπλήρωση του 18ου έτους, καθώς και να εξετάσει τις δυνατότητες κατάλληλης χρηματοδότησης προκειμένου να καταστεί πλήρως επιχειρησιακή, το ταχύτερο δυνατόν, σε στενή συνεργασία με τις σιδηροδρομικές εταιρίες και τα κράτη μέλη;

Για τα κράτη μέλη (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος και Μάλτα) που δεν αποτελούν μέρος του δικτύου Interrail, το πρόγραμμα θα μπορούσε να καλύπτει το κόστος άλλων μέσων μεταφοράς όπως λεωφορείο ή πλοίο, προκειμένου να μεταβούν στο πλησιέστερο κράτος μέλος που αποτελεί μέλος του δικτύου. Ένα παρόμοιο πρόγραμμα θα μπορούσε να δώσει σε όλους τους νέους, ανεξάρτητα από το κοινωνικό ή εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, τη δυνατότητα να ανακαλύψουν την πολυμορφία της Ευρώπης, και να προωθήσει το ταξίδι με τη χρησιμοποίηση του Interrail ως έναν πραγματικό τρόπο μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα της Ευρώπης.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου