Parlamendi esitatud küsimused
PDF 100kWORD 16k
27. september 2016
O-000117/2016/variant1
Suuliselt vastatav küsimus O-000117/2016/variant1
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Manfred Weber, Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, fraktsiooni PPE nimel

 Teema: Interraili sõidukaart 18. sünnipäevaks

Noorte liikuvus on hädavajalik Euroopasse kuulumise tunde edendamiseks, sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks ja konkurentsivõimelise Euroopa majanduse tagamiseks. Vaatamata programmide „Erasmus“, „Erasmus+“ ja nendega seotud programmide edule ei ole noorte liikuvus veel väga levinud.

Samal ajal on populism ja eksitava teabe levik suurimaid ohte, millega Euroopa praegu silmitsi seisab. Sellega seoses on noortel tähtis tasakaalustav roll ning Euroopa Liit peab tagama vahendid, mille abil noored saaksid avastada, kes on nende naabrid, ja milliseid võimalusi pakuvad teised liikmesriigid igale eurooplasele.

Euroopa Liit on jõuliselt investeerinud raudteetaristusse, mis moodustab mõnes liikmesriigis kuni 30% koguinvesteeringutest, ning vahemikus 2014–2020 kasvavad raudteetaristusse suunatavad rahalised vahendid 23,4 miljardilt eurolt 29,9 miljardini, muutes raudteevõrgu Interrail Euroopa edulooks.

Sellest tulenevalt, kas komisjon kaaluks uue programmi „Interraili sõidukaart 18. sünnipäevaks“ algatamist, millega antaks kõigile eurooplastele (Euroopa kodanikele ja seaduslikult Euroopas elavatele isikutele) nende 18. sünnipäeva puhul tasuta Interraili sõidukaart ning otsitaks tihedas koostöös raudtee-ettevõtjate ja liikmesriikidega võimalusi programmi piisavaks rahastamiseks, et tagada selle täielik toimimine niipea kui võimalik?

Liikmesriikide puhul, kes ei ole raudteevõrgu Interrail liikmed (Eesti, Läti, Leedu, Küpros ja Malta), kataks nimetatud programm teiste transpordivahenditega lähimasse võrgustikus olevasse liikmesriiki jõudmise kulud, näiteks bussi- või praamipiletid. Taoline programm annaks kõikidele noortele, hoolimata nende sotsiaalsest taustast või haridusest, võimaluse avastada Euroopa mitmekesisust ning edendaks Interraili kasutamist kui praktilist viisi, kuidas vähendada Euroopa CO2-jalajälge.

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika