Parlamentin kysymys - O-000117/2016Parlamentin kysymys
O-000117/2016

Interrail-kortti Eurooppaan 18 vuotta täyttäville

27.9.2016

Suullisesti vastattava kysymys O-000117/2016/tark.1
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Manfred Weber, Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, PPE-ryhmän puolesta

Nuorten liikkuvuus on tärkeää, jotta edistetään tunnetta kuulumisesta Eurooppaan, lisätään sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja varmistetaan Euroopan talouden kilpailukyky. Se ei kuitenkaan ole vielä laajamittaista, vaikka Erasmus- ja Erasmus+-ohjelmat ja muut alan ohjelmat ovatkin olleet menestys.

Samaan aikaan populismi ja väärän tiedon levittäminen on yksi Eurooppaa tätä nykyä eniten uhkaavista tekijöistä. Nuorilla sukupolvilla on tässä yhteydessä keskeinen tasapainottava asema, ja Euroopan unionin onkin annettava heille tilaisuus tutustua naapureihinsa ja kartoittaa muissa jäsenvaltioissa tarjolla olevia mahdollisuuksia, joita kukin EU:n kansalainen voi käyttää.

Euroopan unioni on investoinut mittavasti rautatieinfrastruktuuriin siten, että jopa 30 prosenttia joidenkin jäsenvaltioiden kokonaisinvestoinneista koskee rautateitä. Rautateihin liittyvät varat nousevat 23,4 miljardista 29,9 miljardiin kaudella 2014–2020. Interrail-verkosto onkin esimerkki EU-menestystarinasta kansalaisten kannalta.

Voisiko komissio edellä huomioon ottaen harkita aloittavansa uuden ohjelman nimeltä ”Interrail-kortti Eurooppaan 18 vuotta täyttäville”, jossa kaikille EU:n kansalaisille ja EU:ssa laillisesti asuville 18 vuotta täyttäville annettaisiin ilmaiseksi Interrail-kortti, ja tutkivansa mahdollisuuksia antaa asianmukaisesti varoja ohjelman saattamiseksi täysin toimintakuntoon mahdollisimman pian ja täysimääräisessä yhteistyössä rautatieyhtiöiden ja jäsenvaltioiden kanssa?

Niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät ole osa Interrail-verkostoa (Viro, Latvia, Liettua, Kypros ja Malta), ohjelma kattaisi muiden liikennemuotojen, kuten linja-autojen tai lauttojen, kustannukset, jotta sieltä voidaan päästä lähimpään verkostoon kuuluvaan jäsenvaltioon. Tällainen ohjelma tarjoaisi kaikille nuorille – sosiaalisesta tai koulutustaustasta riippumatta – mahdollisuuden tutustua Euroopan monimuotoisuuteen sekä edistäisi Interrail-matkailua käytännöllisenä tapana vähentää Euroopan hiilijalanjälkeä.