Parlamentarno pitanje - O-000117/2016Parlamentarno pitanje
O-000117/2016

Europska Interrail propusnica za 18. rođendan

27.9.2016

Pitanje za usmeni odgovor O-000117/2016/rév.1
upućeno Komisiji
članak 128
Manfred Weber, Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, u ime Kluba PPE

Mobilnost mladih nužna je za promicanje osjećaja pripadnosti Europi, jačanje socijalne kohezije i konkurentno europsko gospodarstvo. No ona još nije široko rasprostranjena unatoč uspjehu programa Erasmus, Erasmus+ i sličnih.

U međuvremenu populizam i širenje dezinformacija jedna su od najvećih prijetnji s kojima se Europa danas suočava. U tom kontekstu mlade generacije imaju ključnu ulogu kao protuteža, a Europska unija im mora omogućiti da otkriju tko su njihovi susjedi i koje mogućnosti ostale države članice mogu pružiti svakome Europljaninu.

Europska unija ulaže velika sredstva u željezničku infrastrukturu, koja u nekim državama članicama obuhvaćaju 30% svih ulaganja, a u razdoblju od 2014. do 2020. financijska sredstva namijenjena za željeznice povećat će se s 23,4 milijarde eura na 29,9 milijardi, zahvaljujući čemu će mreža Interrail postati primjer europskoga uspjeha za građane.

Bi li Komisija, uzimajući u obzir tu situaciju, razmotrila inicijativu za pokretanje novog programa pod nazivom „Europska Interrail propusnica za 18. rođendan”, u okviru kojeg bi svi Europljani (građani ili osobe sa zakonitim boravištem) dobili Interrail propusnicu kad napune 18 godina, te bi li, u suradnji sa željezničkim društvima i državama članicama, razmotrila mogućnosti za izdvajanje odgovarajućih financijskih sredstava kako bi taj program što prije potpuno zaživio?

U državama članicama koje nisu dio mreže Interrail (Estonija, Latvija, Litva, Cipar i Malta) programom bi se obuhvatila cijena drugih vrsta prijevoza, kao što su autobus ili trajekt, kojima je moguće doći do najbliže države članice u mreži. Takvim bi se programom svim mladima, bez obzira na njihov društveni položaj ili razinu obrazovanja, pružila mogućnost da otkriju raznolikost Europe i promiču putovanje mrežom Interrail kao pragmatičan način smanjenja europskog ugljičnog otiska.