Parlamento klausimas - O-000117/2016Parlamento klausimas
O-000117/2016

Nemokamas Europos tinklo "Interrail" bilietas 18-ojo gimtadienio proga

27.9.2016

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000117/2016/patikr.1
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Manfred Weber, Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, PPE frakcijos vardu

Jaunimo judumas nepaprastai svarbus ugdant priklausymo Europai jausmą, didinant socialinę sanglaudą ir užtikrinant konkurencingą Europos pramonę. Tačiau, nepaisant „Erasmus“, „Erasmus+“ ir susijusių programų sėkmės, jis dar nelabai plačiai paplitęs.

Tuo tarpu populizmas ir dezinformacijos sklaida – tai viena iš didžiausių grėsmių, su kuriomis šiuo metu susiduria Europa. Šiomis aplinkybėmis jaunosioms kartoms tenka svarbus atsvaro vaidmuo, o Europos Sąjunga joms turi suteikti priemones susipažinti su savo kaimynais ir atrasti galimybes, kurias kitos valstybės narės gali pasiūlyti kiekvienam ES piliečiui.

Europos Sąjunga ypatingai daug investavo į geležinkelių infrastruktūra, kai kuriose valstybėse narėse tai siekia net 30 proc. bendros investicijų apimties. Geležinkeliams skirtos lėšos 2014–2020 m. laikotarpiu numatomai padidės nuo 23,4 mlrd. Eurų iki 29,9 mlrd. eurų, taigi tinklas „Interrail“ piliečiams taps Europos sėkmės pavyzdžiu.

Atsižvelgiant į tai, ar Komisija galėtų apsvarstyti iniciatyvą dėl naujos programos pavadinimu „Nemokamas Europos tinklo „Interrail“ bilietas 18-ojo gimtadienio proga“ steigimo, pagal šią programą visi Europos gyventojai (ES piliečiai arba teisėtai Sąjungos teritorijoje gyvenantys trečiųjų šalių piliečiai) 18-ojo gimtadienio proga gautų nemokamą tinklo „Interrail“ bilietą, ir ištirti galimybes gauti atitinkamą finansavimą, kad programa kuo greičiau pradėtų veikti pilnu pajėgumu, glaudžiai bendradarbiaujant su geležinkelių įmonėmis ir valstybėmis narėmis?

Tinklui „Interrail“ nepriklausančiose valstybėse narėse (Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Kipre ir Maltoje) programa padengtų kitų transporto priemonių, pvz., autobuso arba kelto, kuriomis naudojamasi pasiekiant artimiausios tinklui priklausančios valstybės narės, išlaidas. Tokia programa suteiktų visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties ar išsilavinimo, galimybę atrasti Europos įvairovę ir paskatintų keliones tinklu „Interrail“ kaip pragmatinį būda sumažinti Europos anglies pėdsaką.