Parlementaire vraag - O-000117/2016Parlementaire vraag
O-000117/2016

Interrailpas voor Europa op de achttiende verjaardag

27.9.2016

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000117/2016/rev.1
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Manfred Weber, Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, namens de PPE-Fractie

De mobiliteit van jongeren is essentieel om het gevoel te bevorderen in Europa thuis te zijn en zorgt voor meer sociale cohesie en een concurrerende Europese economie. Deze mobiliteit is evenwel nog niet algemeen, ondanks het succes van Erasmus, Erasmus+ en aanverwante programma's.

Intussen behoren populisme en de verspreiding van desinformatie tot de grootste gevaren waarmee Europa momenteel te maken heeft. In deze context spelen de jonge generaties een sleutelrol, als tegengewicht, en de Europese Unie moet hun de middelen geven om te ontdekken wie hun buren zijn en welke mogelijkheden andere lidstaten te bieden hebben aan elke Europese burger.

De Europese Unie heeft veel geïnvesteerd in spoorweginfrastructuur, in sommige lidstaten met percentages die oplopen tot 30% van de totale investeringen, en de middelen voor het spoor zullen voor de periode 2014-2020 toenemen van 23,4 miljard EUR tot 29,9 miljard EUR, hetgeen van het Interrailnet een voorbeeld maakt van Europees succes voor de burgers.

Kan de Commissie tegen deze achtergrond overwegen het initiatief te nemen om een nieuw programma te starten, voor een Interrailpas voor Europa op de achttiende verjaardag, om elke Europeaan (Europees burger of persoon die legaal in Europa verblijft) een gratis Interrailpas te geven wanneer hij 18 wordt, en de mogelijkheden onderzoeken om hier adequate middelen aan toe te wijzen, om het programma zo spoedig mogelijk volledig operationeel te maken, een en ander in nauwe samenwerking met de spoorbedrijven en de lidstaten?

Voor de lidstaten die geen lid zijn van het Interrailnet (Estland, Letland, Litouwen, Cyprus en Malta), kan het programma de kosten dekken van andere transportmiddelen die worden gebruikt voor de verplaatsing naar de dichtste lidstaat in het net, zoals bus of ferry Met dit programma wordt alle jongeren, ongeacht hun sociale of onderwijsachtergrond, de mogelijkheid geboden Europa’s diversiteit te ontdekken en wordt reizen met Interrail gepromoot als pragmatische manier om de koolstofvoetafdruk van Europa te verminderen.