Întrebare parlamentară - O-000117/2016Întrebare parlamentară
O-000117/2016

O legitimație de călătorie Interrail pentru Europa oferită cu ocazia împlinirii vârstei de 18 ani

27.9.2016

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000117/2016/rev.1
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Manfred Weber, Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE

Mobilitatea tinerilor este esențială pentru promovarea unui sentiment de apartenență la Europa, consolidarea coeziunii sociale și asigurarea competitivității economiei europene. Totuși, aceasta nu este încă foarte larg răspândită în pofida succesului Erasmus, Erasmus + și al programelor conexe.

Între timp, populismul și proliferarea dezinformării reprezintă unele dintre cele mai mari amenințări cu care se confruntă Europa în prezent. În acest context, tinerele generații joacă un rol-cheie de contrapondere, iar Uniunea Europeană trebuie să le ofere mijloacele pentru a-și descoperi vecinii și oportunitățile pe care alte state membre le pot oferi tuturor europenilor.

Uniunea Europeană a investit masiv în infrastructura feroviară, aceasta reprezentând până la 30% din valoarea totală a investițiilor în unele state membre, iar fondurile pentru transportul feroviar vor crește de la 23,4 miliarde EUR la 29,9 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020, rețeaua Interrail devenind un exemplu de succes european pentru cetățeni.

În acest context, va analiza Comisia posibilitatea de a lansa un nou program, intitulat „O legitimație de călătorie Interrail pentru Europa oferită cu ocazia împlinirii vârstei de 18 ani”, prin care s-ar acorda tuturor europenilor (rezidenți în mod legal în UE sau cetățeni ai acesteia) o legitimație de călătorie gratuită Interrail, atunci când împlinesc vârsta de 18 de ani? Va analiza Comisia posibilitățile de alocare a fondurilor corespunzătoare pentru ca programul să devină pe deplin operațional cât mai curând posibil, în strânsă cooperare cu întreprinderile feroviare și cu statele membre?

Pentru cele 5 de state membre care nu fac parte din rețeaua Interrail (Estonia, Letonia, Lituania, Cipru și Malta), programul ar trebui să acopere costul altor mijloace de transport, cum ar fi autobuzul sau feribotul, pentru a ajunge la cel mai apropiat stat membru din rețea. Un astfel de program ar oferi tuturor tinerilor, indiferent de mediul lor social sau educațional, oportunitatea de a descoperi diversitatea Europei și ar promova călătoriile cu Interrail ca o modalitate pragmatică de reducere a amprentei de carbon a Europei.