Procedure : 2016/2954(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000126/2016

Ingediende teksten :

O-000126/2016 (B8-1804/2016)

Debatten :

PV 26/10/2016 - 11
CRE 26/10/2016 - 11

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 51kWORD 19k
17 oktober 2016
O-000126/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000126/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward, namens de S&D-Fractie
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie
Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie
Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie
Ignazio Corrao, Laura Ferrara

 Betreft: Beleid en maatregelen van de EU ter bescherming van kinderen in de context van migratie
 Antwoord plenaire 

Momenteel zijn er wereldwijd 65 miljoen mensen op de vlucht, onder wie veel kinderen; zij vluchten voor conflicten, armoede of extreme weersverschijnselen en zijn op zoek naar een beter leven en een nieuw thuis. Deze kinderen behoren tot de kwetsbaarste mensen op aarde; hun aantal zal waarschijnlijk niet afnemen, waardoor dit een van de grootste uitdagingen van onze tijd vormt. Veel kinderen zijn samen met hun familie onderweg, maar vele ook alleen. Elk van hen heeft behoefte aan bescherming en kan aanspraak maken op de rechten die in het Verdrag inzake de rechten van het kind worden gewaarborgd. Migrantenkinderen, vooral als zij geen papieren hebben, kunnen gemakkelijk het slachtoffer worden van mensenhandel, misbruik en uitbuiting. Daarnaast heeft de Commissie in haar Europese migratieagenda diverse strategieën en benaderingen aangekondigd waaraan zij tot dusverre geen concrete invulling heeft gegeven. Er moet meer worden gedaan, voornamelijk op de volgende punten:

1. Doeltreffende procedures voor kinderen ontwikkelen: de procedures moeten doeltreffend en snel zijn, vooral voor kinderen (ook voor kinderen in gezinsverband), omdat zij niet van woonplaats, land of school kunnen veranderen;

2. Op beëindiging van het willekeurig vasthouden van kinderen aandringen: de procedures moeten sneller verlopen en er moet versneld voor passende opvang worden gezorgd;

3. Procedures voor gezinshereniging bevorderen;

4. Voogdij: gemeld wordt dat er bij de benoeming van voogden vertragingen optreden en dat zij niet meteen doeltreffend hun werk kunnen doen;

5. Toegang tot het onderwijs garanderen: migrantenkinderen hebben precies hetzelfde recht op onderwijs als andere kinderen;

6. Daadwerkelijk tot hervestiging overgaan: eind september waren slechts 46 onbegeleide kinderen overgeplaatst;

7. Psychosociale ondersteuning van slachtoffers met een trauma verzekeren.

Zal de Commissie in het verlengde van de door haar gedane toezeggingen een duidelijk afgebakend en meetbaar beleidskader vaststellen om tot een alomvattende benadering te komen met het oog op het voorkomen van geweld, uitbuiting en misbruik, het versterken van de systemen voor de bescherming van de meest kwetsbaren (onder wie ook, maar niet alleen onbegeleide minderjarigen) en het monitoren van discriminatie bij de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en bescherming van kinderen, en wel in de gehele migratieketen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid