Postopek : 2016/2954(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-000126/2016

Predložena besedila :

O-000126/2016 (B8-1804/2016)

Razprave :

PV 26/10/2016 - 11
CRE 26/10/2016 - 11

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
PDF 50kWORD 19k
17. oktober 2016
O-000126/2016
Vprašanje za ustni odgovor O-000126/2016
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward, v imenu skupine S&D
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, v imenu skupine ALDE
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marisa Matias, v imenu skupine GUE/NGL
Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, v imenu skupine PPE
Jean Lambert, v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Laura Ferrara

 Zadeva: Politike in ukrepi EU za zaščito otok v okviru migracije
 Odgovor na plenarnem zasedanju 

Trenutno je na svetu 65 milijonov ljudi – in med njimi je zelo veliko otrok –, ki bežijo pred konflikti, revščino, ekstremnimi vremenskimi pojavi ter si želijo boljšega življenja in varnega doma. Ti otroci so med najbolj ranljivimi ljudmi na zemlji: njihovo število se ne zmanjšuje, in to je eden od največjih izzivov našega časa. Številni potujejo z družinami, številni sami. Vsak potrebuje zaščito in mu pripadajo pravice, določene v Konvenciji o otrokovih pravicah. Otroci migranti, zlasti tisti brez dokumentov, so ranljivi, saj jim grozijo trgovina z ljudmi, zlorabe in izkoriščanje. Poleg tega je Komisija v svoji evropski agendi o migracijah objavila številne strategije in pristope, ki pa še niso obrodili sadov. Storiti je treba več, zlasti:

1. razviti učinkovite postopke za otroke: biti morajo učinkoviti in hitri, zlasti za otroke (tudi za otroke v družinah), saj ne morejo zamenjati lokacije, države ali šole;

2. končati samovoljno pridržanje otrok: postopki morajo biti hitrejši, pospešiti je treba tudi primerne postopke za sprejem;

3. spodbuditi je treba postopke za ponovno združitev družine;

4. skrbništvo: poroča se o zamudah pri imenovanju skrbnikov in o pripombah glede njihove zmožnosti učinkovitega delovanja;

5. zagotovitev dostopa do izobraževanja: otroci migranti imajo pravico do popolnoma enakega dostopa do izobraževanja kot ostali;

6. učinkovito premeščanje: do konca septembra je bilo premeščenih samo 46 otrok brez spremstva;

7. zagotavljanje psihosocialne podpore za žrtve travm.

Ali bo Komisija, da bi spoštovala svoje zaveze, sprejela jasno opredeljen in merljiv politični okvir za uporabo celovitega pristopa za preprečevanje nasilja, izkoriščanja in zlorab, za okrepitev sistema zaščite za najbolj ranljive (ki bo vključeval mladoletnike brez spremstva, ne bo pa omejen samo nanje), ter za spremljanje diskriminacije pri dostopu do izobraževanja, zdravstvenega varstva in zaščite otrok vzdolž migracijske verige?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov