Процедура : 2016/2961(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000128/2016

Внесени текстове :

O-000128/2016 (B8-1807/2016)

Разисквания :

PV 23/11/2016 - 20
CRE 23/11/2016 - 20

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 184kWORD 17k
19 октомври 2016 г.
O-000128/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000128/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Michael Cramer, от името на Комисия по транспорт и туризъм

 Относно: Международни споразумения в областта на въздухоплаването
 Отговор по време на пленарно заседание 

Комисията прие Стратегия за въздухоплаването в Европа през декември 2015 г. Като част от стратегията за въздухоплаването беше предложено да започнат преговори по споразумения в областта на безопасността на въздухоплаването на равнището на ЕС с Япония и Китай и споразумения за въздухоплавателни услуги със следните държави: Китай, Турция, Мексико, шест държави — членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, Армения и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН).

Съветът упълномощи Комисията да започне преговори за споразумения за авиационна безопасност с Китай и Япония на 8 март 2016 г. и на равнище ЕС за споразумения за въздухоплавателни услуги с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), Турция, Катар и Обединените арабски емирства на 7 юни 2016 г. Съветът продължава да обсъжда проект на указания за водене на преговори на равнище ЕС за започване на преговори за споразумения за въздухоплавателни услуги с: Китай, Мексико, Армения и останалите четири държави — членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

Комисията по транспорт и туризъм би желала да зададе следните въпроси на Комисията:

Какви са целите, обсъжданите въпроси и сроковете, предвидени за договарянето на споразумения в областта на въздухоплаването, за което Комисията получи указанията за водене на преговори?

Какво е актуалното положение В съвета, що се отнася до останалите указанията за водене на преговори?

Как възнамерява Комисията да гарантира, че Европейският парламент е информиран незабавно и цялостно на всички етапи от преговорите в съответствие с член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз?

Как възнамерява Комисията да гарантира подходяща прозрачност и достъп до документи в хода на преговорите?

Може ли Комисията да предостави гаранции, че Европейският парламент ще бъдат информирани едновременно със Съвета, преди и след всеки кръг от преговори?

Може ли Комисията да потвърди, че тя няма да се стреми към временно прилагане на сключените споразумения в областта на въздухоплаването, преди Европейският парламент да е дал своето съгласие за споразумението?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност