Διαδικασία : 2016/2961(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000128/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000128/2016 (B8-1807/2016)

Συζήτηση :

PV 23/11/2016 - 20
CRE 23/11/2016 - 20

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 182kWORD 17k
19 Οκτωβρίου 2016
O-000128/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000128/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

 Θέμα: Διεθνείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη τον Δεκέμβριο του 2015. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για τις αερομεταφορές, προτάθηκε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για συμφωνίες για την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών σε επίπεδο ΕΕ με την Ιαπωνία και την Κίνα και συμφωνίες στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών με τις εξής χώρες: την Κίνα, την Τουρκία, το Μεξικό, έξι κράτη μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου, την Αρμενία και τον Σύνδεσμο κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για συμφωνίες για την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών με την Κίνα και την Ιαπωνία στις 8 Μαρτίου 2016 και συμφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ με τον ASEAN, την Τουρκία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις 7 Ιουνίου 2016. Το Συμβούλιο εξακολουθεί να εξετάζει σχέδια οδηγιών διαπραγμάτευσης για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με συμφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ με: την Κίνα, το Μεξικό, την Αρμενία και τα τέσσερα υπόλοιπα κράτη μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου.

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού θα ήθελε να θέσει στην Επιτροπή τα ακόλουθα ερωτήματα:

Ποιοι είναι οι στόχοι, τα διακυβευόμενα ζητήματα και τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται για τη διαπραγμάτευση των συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών για τις οποίες η Επιτροπή έλαβε οδηγίες διαπραγμάτευσης;

Ποια είναι η κατάσταση στο Συμβούλιο όσον αφορά τις υπόλοιπες οδηγίες διαπραγμάτευσης;

Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται άμεσα και πλήρως σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να διασφαλίσει την απαραίτητη διαφάνεια και πρόσβαση στα έγγραφα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων;

Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει διασφαλίσεις ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται παράλληλα με το Συμβούλιο πριν και μετά από κάθε γύρο διαπραγματεύσεων;

Μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι δεν θα επιδιώξει προσωρινή εφαρμογή των συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών που συνάπτονται, πριν από την έγκριση της εκάστοτε συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου