Procedure : 2016/2961(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000128/2016

Ingediende teksten :

O-000128/2016 (B8-1807/2016)

Debatten :

PV 23/11/2016 - 20
CRE 23/11/2016 - 20

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 8kWORD 18k
19 oktober 2016
O-000128/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000128/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Michael Cramer, namens de Commissie vervoer en toerisme

 Betreft: Internationale luchtvaartovereenkomsten
 Antwoord plenaire 

In december 2015 bracht de Commissie een luchtvaartstrategie voor Europa uit. Als onderdeel van deze strategie werd voorgesteld onderhandelingen te openen voor vliegveiligheidsovereenkomsten op EU-niveau met Japan en China en voor luchtdienstenovereenkomsten met de volgende landen: China, Turkije, Mexico, de zes lidstaten van de samenwerkingsraad van Golfstaten, Armenië, en de Associatie van Zuidoostelijke Aziatische Naties (ASEAN).

De Raad machtigde de Commissie op 8 maart 2016 tot starten van onderhandelingen voor vliegveiligheidsovereenkomsten op EU-niveau te openen met Japan en China en op 7 juni tot onderhandelingen over luchtdienstenovereenkomsten op EU-niveau met ASEAN, Turkije, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. In de Raad wordt nog beraadslaagd over ontwerp-richtlijnen voor onderhandelingen over luchtdienstenovereenkomsten op EU-niveau met: China, Mexico, Armenië, en de overige vier landen van de samenwerkingsraad van Golfstaten.

De Commissie vervoer en toerisme richt zich tot de Commissie met de volgende vragen:

Wat zijn de doelstellingen, onderhandelingspunten en tijdschema's voor de onderhandelingen over de luchtvaartovereenkomsten waarvoor de Commissie onderhandelingsrichtlijnen heeft gekregen?

Hoe is de stand van zaken in de Raad met de overige onderhandelingsrichtlijnen?

Hoe denkt de Commissie ervoor te kunnen zorgen dat het Europees Parlement onmiddellijk en volledig in alle stadia van de onderhandelingen wordt geïnformeerd overeenkomstig artikel 218, lid 10 VWEU?

Hoe denkt de Commissie te kunnen zorgen voor de nodige transparantie en toegang tot documenten in de loop van de onderhandelingen?

Kan de Commissie de verzekering geven dat het Europees Parlement voor en na iedere onderhandelingsronde tegelijk met de Raad wordt bijgepraat?

Kan de Commissie toezeggen dat zij niet zal proberen voorlopige toepassing te geven aan afgesloten luchtvaartovereenkomsten voordat het Europees Parlement zijn goedkeuring aan de overeenkomst heeft gegeven?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid