Postup : 2016/2961(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000128/2016

Predkladané texty :

O-000128/2016 (B8-1807/2016)

Rozpravy :

PV 23/11/2016 - 20
CRE 23/11/2016 - 20

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 105kWORD 17k
19. októbra 2016
O-000128/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000128/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Michael Cramer, v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch

 Vec: Medzinárodné dohody v oblasti leteckej dopravy
 Odpoveď v pléne 

Komisia prijala v decembri 2015 stratégiu v oblasti letectva pre Európu. V rámci stratégie v oblasti letectva sa navrhuje otvoriť rokovania na úrovni EÚ o dohodách o bezpečnosti letectva s Japonskom a Čínou a dohodách o leteckých službách s týmito krajinami: Čínou, Tureckom, Mexikom, šiestimi členskými štátmi Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, Arménskom a Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN).

Rada poverila Komisiu začatím rokovaní o dohodách o bezpečnosti letectva s Čínou a Japonskom 8. marca 2016 a o dohodách o leteckých službách na úrovni EÚ s ASEAN, Tureckom, Katarom a Spojenými arabskými emirátmi 7. júna 2016. Rada stále rokuje o návrhoch smerníc na rokovania na úvodné rokovania o dohodách o leteckých službách na úrovni EÚ s: Čínou, Mexikom, Arménskom a ostávajúcimi štyrmi členskými štátmi Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive.

Výbor pre dopravu a cestovný ruch sa na Komisiu obracia s týmito otázkami:

Aké sú predpokladané ciele, prerokúvané otázky a časové rámce rokovaní o dohodách o letectve, v prípade ktorých Komisia dostala smernice na rokovania?

Aká je situácia v Rade v súvislosti s ostávajúcimi smernicami na rokovania?

Ako plánuje Komisia zabezpečiť, aby bol Európsky parlament okamžite a v plnej miere informovaný vo všetkých fázach rokovaní v súlade s článkom 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie?

Ako chce Komisia zabezpečiť primeranú transparentnosť a prístup k dokumentom počas priebehu rokovaní?

Môže Komisia poskytnúť uistenie o tom, že Európsky parlament bude informovaný paralelne s Radou pred každým kolom rokovaní a po ňom?

Môže Komisia potvrdiť, že sa nebude snažiť o predbežné uplatňovanie uzavretých dohôd o letectve pred tým, ako Európsky parlament dá súhlas s dohodou?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia