Postup : 2016/2799(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000133/2016

Předložené texty :

O-000133/2016 (B8-1808/2016)

Rozpravy :

PV 22/11/2016 - 17
CRE 22/11/2016 - 17

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 188kWORD 17k
8. listopadu 2016
O-000133/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000133/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Thomas Händel, za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

 Předmět: Zavedení záruky k získání dovedností
 Odpověď na plenárním zasedání 

Ve stále digitalizovanějším světě mají osoby s nízkou kvalifikací omezené možnosti zaměstnání, jsou vystaveni vyššímu riziku dlouhodobé nezaměstnanosti a obtížněji se naplno začleňují do společnosti. Podle OECD souvisí vysoký podíl dospělých s nízkou způsobilostí v oblasti základních dovedností (gramotnost a matematická gramotnost) a digitálních dovedností s nižší úrovní produktivity a menšími vyhlídkami na růst a konkurenceschopnost. Tato situace je nepříznivá nejen pro jednotlivce, ale je velmi nákladná i pro hospodářství a společnost jako takovou. Rozvoj nových způsobů práce a odvětví zaměřených na budoucnost mají však klíčovou úlohu, pokud jde o typy potřebných dovedností. Nesoulad mezi nabízenými a poptávanými dovednostmi a jejich nedostatek může mít negativní dopad nejen na produktivitu a růst, ale také na sociální situaci v rámci členských států a na rozdíly v této oblasti mezi nimi. Návrh Komise doporučuje, aby členské státy stavěly na současných iniciativách či politikách a zavedly záruku k získání dovedností, která by osobám, které opustily vzdělávací systém, aniž dokončily vyšší sekundární vzdělání nebo jeho ekvivalent, a které nejsou způsobilé k podpoře v rámci systému záruk pro mladé lidi, nabídla přístup k rozšiřování dovedností.

1. Komise vyzývá členské státy, aby urychleně vypracovaly akční plán pro provádění této iniciativy. Plánuje Komise vytvořit mechanismus, který by členské státy podpořil při vypracování tohoto plánu a při jeho monitorování? Do přípravy tohoto plánu by měla zapojit řada zúčastněných stran. Jakým způsobem budou členské státy podněcovány k zapojení občanské společnosti, provozovatelů vzdělávání, odborů a zaměstnavatelů (podniky a průmysl) do rozhodovacího procesu?

2. Domnívá se Komise, že je možné zrealizovat tuto iniciativu bez dodatečného financování? Uvádí se využívání různých fondů EU (např. ESF a program Erasmus+). Plánuje Komise vypracování vhodných postupů, které umožní kombinování různých prostředků, aniž by došlo k vytváření administrativní zátěži?

3. Jakou strategii využije Komise na zapojení členských států do této právně nezávazné iniciativy?

4. Jedním z hlavních důvodů negramotnosti je předčasné ukončení školské docházky. Jak chce Komise řešit tento problém prostřednictvím svého doporučení?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí