Menetlus : 2016/2799(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000133/2016

Esitatud tekstid :

O-000133/2016 (B8-1808/2016)

Arutelud :

PV 22/11/2016 - 17
CRE 22/11/2016 - 17

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 7kWORD 17k
8. november 2016
O-000133/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000133/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Thomas Händel, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

 Teema: Oskuste garantii loomine
 Vastus täiskogul 

Üha digitaalsemaks muutuvas maailmas vähenevad madala kvalifikatsiooniga inimeste töövõimalused, neid ohustab pikaajaline töötus rohkem ning neil on raskem ühiskonnas täiel määral osaleda. OECD hinnangul seostatakse väga paljusid väheste põhioskustega (kirjaoskus ja arvutusoskus) ja digitaaloskustega täiskasvanuid madalama tootlikkusega ning ka madalamate kasvu- ja konkurentsivõime väljavaadetega. See ei ole kahjulik mitte ainult üksikisikutele, see on ka majandusele ja kogu ühiskonnale väga kulukas. Uute töömeetodite ja tulevikule suunatud valdkondade arengul on vajalike oskuste puhul siiski määrav roll. Oskuste mittevastavus/puudulikkus võib negatiivselt mõjutada mitte ainult tootlikkust ja majanduskasvu, vaid ka sotsiaalset olukorda liikmesriikides ning nende vahel. Komisjoni ettepanekus soovitatakse liikmesriikidel luua olemasolevatele algatustele või poliitikale tuginedes oskuste garantii, mis võimaldaks haridussüsteemist keskharidust või samaväärset kvalifikatsiooni omandamata lahkunud isikutel, keda ei ole võimalik toetada noortegarantii raames, saada võimalus oskuste täiendamiseks.

1. Komisjon kutsub liikmesriike üles koostama kiiresti garantii rakendamise tegevuskava. Kas komisjon on ette näinud mehhanismi või organi, et toetada liikmesriike selle kava väljatöötamisel ja hilisemas järelevalves? Kava väljatöötamisse tuleks kaasata mitmed sidusrühmad. Kuidas julgustatakse liikmesriike kaasama otsustamisprotsessi kodanikuühiskonda, haridusasutusi, ametiühinguid ja tööandjaid (ettevõtjad ja tööstusharud)?

2. Kas komisjon usub, et seda algatust on võimalik rahastada täiendavate rahaliste vahenditeta? Nimetatakse eri ELi fondide (nt ESF ja Erasmus+) kasutamist. Kas komisjon näeb sellisel juhul ette nõuetekohased menetlused eri fondide üheaegseks kasutamiseks bürokraatiat juurde tekitamata?

3. Millist strateegiat komisjon kasutab liikmesriikide kaasamiseks sellesse õiguslikult mittesiduvasse algatusse?

4. Üks peamisi kirjaoskamatuse põhjuseid on varane lahkumine haridussüsteemist. Kuidas kavatseb komisjon seda küsimust oma soovituse kaudu käsitleda?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika