Menettely : 2016/2799(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000133/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000133/2016 (B8-1808/2016)

Keskustelut :

PV 22/11/2016 - 17
CRE 22/11/2016 - 17

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 7kWORD 16k
8. marraskuuta 2016
O-000133/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000133/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Thomas Händel, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

 Aihe: Taitotakuun perustaminen
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Yhä digitalisoituneemmassa maailmassa matalan taitotason ihmisillä on rajalliset työllistymismahdollisuudet, he ovat alttiimpia pitkäaikaistyöttömyydelle ja heillä on enemmän vaikeuksia osallistua täysimääräisesti yhteiskuntaan. OECD:n mukaan heikot perustaidot (luku-, kirjoitus ja laskutaito) ja digitaaliset taidot hankkineiden aikuisten suuri osuus sekä alhainen tuottavuustaso ja heikot kasvu- ja kilpailukykynäkymät liittyvät toisiinsa. Tämä on haitallista ihmisille ja myös erittäin kallista taloudelle ja koko yhteiskunnalle. Kaikesta huolimatta uusien työnteon tapojen kehittämisellä ja tulevaisuuteen suuntautuvilla aloilla on tarvittavien taitojen kannalta keskeinen rooli. Osaamisen kohtaanto-ongelmat ja osaamisvajeet voivat haitata paitsi tuottavuutta ja kasvua myös yhteiskunnallista tilannetta jäsenvaltioissa ja niiden välillä. Komission ehdotuksessa suositellaan, että jäsenvaltiot hyödyntävät olemassa olevia aloitteita tai toimintapolitiikkoja ja ottavat käyttöön taitotakuun, jonka ansiosta ne, jotka ovat jättäneet koulun kesken suorittamatta toisen asteen tutkintoa tai vastaavaa ja jotka eivät ole tukikelpoisia nuorisotakuun piirissä, voivat päästä taitojen parantamisen polulle.

1. Komissio kehottaa jäsenvaltioita laatimaan nopeasti täytäntöönpanoa koskevan toimintasuunnitelman. Onko komissio suunnitellut mekanismia tai elintä, jolla tuetaan jäsenvaltioita toimintasuunnitelman laatimisessa ja myöhemmin sen seurannassa? Eri sidosryhmät olisi otettava mukaan suunnitelman valmisteluun. Miten jäsenvaltioita aiotaan kannustaa ottamaan kansalaisyhteiskunta, koulutuksen tarjoajat, ammattijärjestöt ja työnantajat (yritykset ja teollisuus) mukaan päätöksentekoon?

2. Katsooko komissio, että tämä aloite on mahdollista toteuttaa ilman lisärahoitusta? EU:n eri rahastojen (esimerkiksi ESR ja Erasmus+) hyödyntäminen mainitaan. Aikooko komissio ottaa käyttöön asianmukaisia menettelyjä, jotka mahdollistavat eri rahastojen yhdistämisen byrokratiaa lisäämättä?

3. Mitä strategiaa komissio aikoo noudattaa saadakseen jäsenvaltiot mukaan tähän oikeudellisesti ei-sitovaan aloitteeseen?

4. Yksi lukutaidottomuuden tärkeimmistä syistä on koulunkäynnin keskeyttäminen. Miten komissio aikoo puuttua tähän ongelmaan suosituksessaan?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö