Parlamenti kérdés - O-000133/2016Parlamenti kérdés
O-000133/2016

  A Készséggarancia létrehozása

  Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000133/2016
  a Bizottság számára
  az eljárási szabályzat 128. cikke
  Thomas Händel, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

  Eljárás : 2016/2799(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  O-000133/2016
  Előterjesztett szövegek :
  O-000133/2016 (B8-1808/2016)
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  Egyre inkább digitalizált világunkban az alacsony képzetséggel rendelkezők szűkebb foglalkoztatási lehetőségekkel rendelkeznek, jobban ki vannak téve a hosszú távú munkanélküliség kockázatának és nehezebben vesznek részt teljes mértékben a társadalom életében. Az OECD szerint az alapkészségek (írástudás, számtantudás), valamint a digitális készségek területén alacsony jártassággal rendelkező felnőttek magas aránya alacsonyabb termelékenységi szintekhez, valamint gyengébb növekedési és versenyképességi kilátásokhoz köthető. Ez nem csak az egyénekre nézve jelent hátrányt, hanem rendkívül költséges a gazdaság és a társadalom egésze számára is. Mindazonáltal az új munkamódszerek kifejlesztése és a jövőorientált ágazatok meghatározó szerepet játszanak a keresett készségtípusok tekintetében. A készségekkel kapcsolatos kereslet és kínálat közötti eltérések, valamint a készségek hiánya nemcsak a termelékenységet és a növekedést érintheti hátrányosan, hanem a tagállamokon belüli és a tagállamok közötti szociális helyzetet is. A bizottsági javaslat azt ajánlja, hogy a tagállamok építsenek a meglévő kezdeményezésekre és politikákra, és hozzanak létre Készséggaranciát, amely továbbképzési útvonalakhoz való hozzáférést biztosít az oktatási rendszerből a felső középfokú vagy azzal egyenértékű képzettség megszerzése előtt kilépők számára, akikre nem vonatkozik az ifjúsági garancia keretében nyújtott támogatás.

  1. A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy késlekedés nélkül dolgozzanak ki a végrehajtásra vonatkozó cselekvési tervet. Gondoskodik-e a Bizottság az e terv kidolgozásában és nyomon követésében a tagállamokat segítő mechanizmusról vagy szervről? A terv kidolgozásában számos érintett félnek részt kell vennie: hogyan fogják ösztönözni a tagállamokat arra, hogy a döntéshozatali folyamatba bevonják a civil társadalmat, az oktatási szolgáltatókat, a szakszervezeteket és munkaadókat (vállalkozások és ipar)?

  2. Lehetségesnek tartja-e a Bizottság a kezdeményezés további finanszírozás biztosítása nélküli fedezését? Különböző uniós alapok (pl. ESZA és Erasmus+) felhasználásáról történik említés. Tervezi-e ebben az esetben a Bizottság, hogy a bürokrácia növelése nélkül megfelelő eljárásokat alakít ki a különböző alapok ötvözésének lehetővé tétele érdekében?

  3. Milyen stratégiát kíván alkalmazni a Bizottság annak érdekében, hogy bevonja a tagállamokat ebbe a jogilag nem kötelező erejű kezdeményezésbe?

  4. Az írástudatlanság egyik fő oka a korai iskolaelhagyás: hogyan kívánja kezelni a Bizottság ezt a kérdést ajánlása révén?