Procedūra : 2016/2799(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000133/2016

Iesniegtie teksti :

O-000133/2016 (B8-1808/2016)

Debates :

PV 22/11/2016 - 17
CRE 22/11/2016 - 17

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 186kWORD 17k
2016. gada 8. novembris
O-000133/2016
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000133/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Thomas Händel, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja komitejas vārdā

 Temats: Prasmju garantijas izveide
 Atbilde plenārsēdē 

Pasaulē, kas kļūst aizvien digitalizētāka, mazkvalificētiem cilvēkiem ir mazākas nodarbinātības iespējas, viņi ir vairāk pakļauti ilgstošam bezdarbam un viņiem ir lielākas grūtības pilnībā piedalīties sabiedrības dzīvē. Saskaņā ar ESAO datiem lielais tādu pieaugušo īpatsvars, kuriem ir mazattīstītas pamatprasmes (rakstpratība un rēķinpratība) un digitālās prasmes, ir saistīts ar zemāku ražīgumu un ierobežotākām iespējām izaugsmei un konkurētspējai. Tas ne tikai kaitē personām, bet arī dārgi izmaksā ekonomikai un sabiedrībai kopumā. Tomēr jaunu strādāšanas veidu attīstībai un uz nākotni orientētām nozarēm ir būtiska loma attiecībā uz nepieciešamo prasmju veidiem. Prasmju neatbilstība/trūkums var negatīvi ietekmēt ne tikai ražīgumu un izaugsmi, bet arī sociālo situāciju un attīstību gan dalībvalstīs, gan starp tām. Komisijas priekšlikumā ir ieteikts dalībvalstīm kā pamatu izmantot pašreizējās iniciatīvas vai politikas virzienus un izveidot Prasmju garantiju, kas personām, kuras ir pametušas izglītības sistēmu, neiegūstot augstākā līmeņa vidējo vai tai līdzvērtīgu izglītību, un kuras nav tiesīgas izmantot iniciatīvā “Garantija jauniešiem” paredzēto atbalstu, ļautu piekļūt prasmju pilnveides ceļiem.

1. Komisija aicina dalībvalstis ātri izstrādāt īstenošanas rīcības plānu. Vai Komisija ir paredzējusi mehānismu vai struktūru, kas dalībvalstīm sniegtu atbalstu šā plāna sagatavošanā un uzraudzībā? Vairākas ieinteresētās personas būtu jāiesaista plāna sagatavošanā: kā dalībvalstis tiks mudinātas lēmumu pieņemšanas procesā iesaistīt pilsonisko sabiedrību, izglītības iestādes, arodbiedrības un darba devējus (uzņēmumus un nozares)?

2. Vai Komisija uzskata, ka šo iniciatīvu ir iespējams īstenot bez papildu finansējuma? Ir minēta dažādu ES fondu (piemēram, ESF un “Erasmus +”) izmantošana. Vai Komisija tādā gadījumā paredz izstrādāt atbilstīgas procedūras, lai dotu iespēju kombinēt dažādus līdzekļus, neradot birokrātismu?

3. Kādu stratēģiju Komisija izmantos, lai iesaistītu dalībvalstis šajā juridiski nesaistošajā iniciatīvā?

4. Viens no galvenajiem analfabētisma iemesliem ir priekšlaicīga mācību pārtraukšana: kā Komisija plāno risināt šo jautājumu, izmantojot savu ieteikumu?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika