Procedură : 2016/2799(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000133/2016

Texte depuse :

O-000133/2016 (B8-1808/2016)

Dezbateri :

PV 22/11/2016 - 17
CRE 22/11/2016 - 17

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 184kWORD 17k
8 noiembrie 2016
O-000133/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000133/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Thomas Händel, în numele Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

 Subiect: Inființarea unei garanții de competențe
 Răspuns în plen 

Într-o lume din ce în ce mai digitalizată, persoanele slab calificate au șanse de angajare reduse, sunt mai vulnerabile în fața șomajului de lungă durată și întâmpină dificultăți mai mari de a participa pe deplin la viața socială. Potrivit OCDE, procentajele ridicate de adulți cu un nivel scăzut al competențelor de bază (alfabetizare și competențe numerice) și al competențelor digitale determină niveluri mai scăzute de productivitate și perspective mai reduse de creștere și competitivitate. Această situație nu aduce atingere numai indivizilor, ci, de asemenea, generează costuri semnificative pentru economie și societate în ansamblul lor. Totuși, dezvoltarea unor noi modalități de desfășurare a activității și a unor sectoare orientate spre viitor are o influență fundamentală asupra necesităților în materie de competențe. Deficitul de competențe și/sau inadecvarea competențelor la cerințele pieței muncii pot afecta negativ nu numai productivitatea și creșterea economică, ci și situația socială din statele membre, atât la nivel național, cât și la nivel transfrontalier. În propunerea sa, Comisia le recomandă statelor membre să se bazeze pe inițiativele sau politicile existente și să înființeze o garanție de competențe care să le ofere acces la parcursuri de sporire a nivelului de competențe celor care au părăsit sistemul de învățământ fără a absolvi învățământul secundar superior sau un nivel echivalent și care nu sunt eligibili pentru sprijin în temeiul garanției pentru tineret.

1. Comisia invită statele membre să elaboreze rapid un plan de acțiune pentru punerea în aplicare. A prevăzut Comisia un mecanism sau un organism care să le ofere sprijin statelor membre în elaborarea și monitorizarea acestui plan? Mai multe părți interesate ar trebui să participe la elaborarea planului: cum vor fi încurajate statele membre să implice societatea civilă, furnizorii de servicii educaționale, sindicatele și angajatorii (întreprinderile și industria) în procesul de luare a deciziilor?

2. Consideră Comisia că este posibil ca această inițiativă să fie dusă la îndeplinire fără fonduri suplimentare? Se menționează utilizarea a diferite fonduri UE (de exemplu, FSE și Erasmus). Intenționează Comisia să elaboreze procedurile adecvate pentru a permite combinarea diferitelor fonduri fără a crea birocrație?

3. Ce strategie va folosi Comisia pentru implicarea statelor membre în cadrul acestei inițiative fără forță juridică obligatorie?

4. Unul dintre principalele motive care stau la baza analfabetismului este abandonul școlar timpuriu: cum intenționează Comisia să soluționeze această chestiune prin recomandarea sa?

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate