Parlamentarno vprašanje - O-000133/2016Parlamentarno vprašanje
O-000133/2016

Vzpostavitev jamstva za znanja in spretnosti

Vprašanje za ustni odgovor O-000133/2016
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Thomas Händel, v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

Postopek : 2016/2799(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000133/2016
Predložena besedila :
O-000133/2016 (B8-1808/2016)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

V našem vse bolj digitaliziranem svetu imajo nizkokvalificirani ljudje manj priložnosti za zaposlitev, so bolj izpostavljeni dolgoročni brezposelnosti in imajo več težav pri polnem udejstvovanju v družbi. Po podatkih OECD imajo države z visokim deležem odraslih, ki slabo obvladajo osnovna znanja in spretnosti (bralna in matematična pismenost) in digitalne spretnosti, nižjo delovno produktivnost in slabše obete za rast in konkurenčnost. To ni neugodno le za posameznike, temveč pomeni tudi velik strošek za vse gospodarstvo in vso družbo. Ob tem pa novi načini dela, ki se razvijajo, in v prihodnost usmerjeni sektorji pomembno vplivajo na to, katere vrste znanj in spretnosti bodo potrebne. Neustrezne spretnosti in pomanjkanje strokovnega znanja namreč lahko negativno vplivajo na produktivnost in rast, pa tudi na socialne razmere v državah članicah. Komisija v svojem predlogu priporoča, naj države članice nadgradijo že obstoječe pobude ali politike in vzpostavijo jamstvo za znanja in spretnosti, tako da bo tistim, ki so opustili izobraževalni sistem, ne da bi dosegli višjo sekundarno ali enakovredno izobrazbo, in ki niso upravičeni do podpore v okviru jamstva za mlade, omogočen dostop do učnih poti za izpopolnjevanje.

1. Komisija poziva države članice, naj hitro pripravijo akcijski načrt za izvajanje te pobude. Ali je predvidela mehanizem ali organ, ki bi jim pomagal pri pripravi in spremljanju akcijskega načrta? Pri pripravi akcijskega načrta bi moralo sodelovati več deležnikov: kako bomo države članice spodbudili k vključevanju civilne družbe, izobraževalnih ustanov, sindikatov in delodajalcev (podjetja in panoge) v proces odločanja?

2. Ali Komisija meni, da je mogoče to pobudo izvesti brez dodatnega financiranja? Omenjena je bila uporaba sredstev iz različnih programov, kot sta Evropski socialni sklad in Erasmus+. Ali bo Komisija torej predvidela ustrezne postopke, s katerimi bo omogočila združevanje sredstev iz različnih skladov, ne da bi ustvarila še več birokracije?

3. S kakšno strategijo namerava pritegniti države članice k tej pravno nezavezujoči pobudi?

4. Eden glavnih razlogov za slabo opismenjenost je predčasna opustitev šolanja: kako namerava Komisija s svojim priporočilom obravnavati to problematiko?