Процедура : 2016/2885(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000134/2016

Внесени текстове :

O-000134/2016 (B8-1809/2016)

Разисквания :

PV 24/11/2016 - 12
CRE 24/11/2016 - 12

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.25

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 188kWORD 17k
9 ноември 2016 г.
O-000134/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000134/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Linda McAvan, от името на Комисия по развитие

 Относно: Достъпа до енергия в развиващите се държави
 Отговор по време на пленарно заседание 

Осигуряването на устойчив достъп до енергия на достъпни цени е от голямо значение за задоволяване на основните човешки потребности и за практически всички видове икономически дейности. Начинът, по който енергията се произвежда и използва, може значително да повлияе на напредъка по отношение на развитието. Осигуряването на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и модерна енергия за всички е цел за устойчиво развитие (ЦУР) № 7.

Инициативата на ЕС „Стимулиране на развитието с помощта на енергетиката“ за осигуряване на достъп до устойчива енергия за още 500 милиона души до 2030 г. и отпускането на 3,5 милиарда евро за помощи за развитие в областта на енергетиката за периода 2014—2020 г. позволяват на ЕС да допринесе значително за постигането на ЦУР 7. В съответствие с ЦУР 7 и широкия консенсус относно подхода, който допринася в най-голяма степен за постигането на общ напредък по отношение на развитието, в Регламента за създаване на Инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР) се набляга на възобновяемите енергийни източници и намирането на енергийни решения на местно равнище. Енергетиката е ключов сектор в 30 програми за прилагане на Инструмента за сътрудничество за развитие и Европейския фонд за развитие (ЕФР), като половината от тях са за държавите от Африка на юг от Сахара.

При упражняването на контрол върху програмирането на ИСР и ЕФР, Парламентът до голяма степен подкрепи подробните цели и подчерта, че е важно да се прилага ориентиран към резултатите подход, насочен към реалното осигуряване на енергийни услуги за бедните. В някои програми по линия на ЕФР, които включват приоритетния сектор на енергията, акцентът върху бедните хора би могъл да е по-ясен. Що се отнася до приетата Национална индикативна програма за Еритрея, която е насочена към енергетиката, но се обуславя преди всичко от миграционната политика, Парламентът не счита, че тя е реалистична, конструктивна или желателна и отбелязва, че етапът на изпълнение все още не е стартирал.

Може ли Комисията накратко да опише постигнатия напредък и основните трудности, възникнали при предоставянето на предвидените помощи за развитие в областта на енергетиката, както и перспективите за продължаване на изпълнението? Каква част от отпуснатите средства отиват за местни проекти за енергия от възобновяеми източници? Какъв напредък е постигнал ЕС по отношение на целта за осигуряване на „достъп за 500 милиона души“?

Може ли Комисията също така да даде оценка за общите условия за постигане на ЦУР 7 и да изложи становището си относно това кои нови или засилени усилия са понастоящем най-важни и кой трябва да ги положи?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност