Parlamentarno pitanje - O-000134/2016Parlamentarno pitanje
O-000134/2016

Pristup energiji u zemljama u razvoju

Pitanje za usmeni odgovor O-000134/2016
upućeno Komisiji
članak 128
Linda McAvan, u ime Odbor za razvoj

Postupak : 2016/2885(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000134/2016
Podneseni tekstovi :
O-000134/2016 (B8-1809/2016)
Doneseni tekstovi :

Održiv pristup cjenovno povoljnoj energiji od velike je važnosti za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba i gotovo sve vrste gospodarskih djelatnosti. Način na koji se energija proizvodi i koristi može uvelike utjecati na napredak u razvoju. Jamčenje pristupa cjenovno pristupačnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve 7. je cilj održivog razvoja.

Inicijativa EU-a pod nazivom „pružanje energije razvoju” za davanje pristupa održivoj energiji za dodatnih 500 milijuna ljudi do 2030. i dodjelu 3,5 milijardi EUR za razvojnu pomoć u području energije u razdoblju 2014. – 2020. veliki su doprinosi EU-a postizanju 7. cilja održivog razvoja. U skladu sa 7. ciljem održivog razvoja i širokim konsenzusom o tome kojim se pristupom daje najbolji doprinos općem razvojnom napretku, u uredbi kojom se uspostavlja Instrument za razvojnu suradnju naglašavaju se energija iz obnovljivih izvora i lokalna energetska rješenja. Energetski sektor u fokusu je 30 programa kojima se provodi Instrument za razvojnu suradnju i Europski fond za razvoj, od kojih se polovica provodi u zemljama subsaharske Afrike.

Parlament je u provjeri programiranja Instrumenta za razvojnu suradnju i Europski fond za razvoj većinom podupro detaljne ciljeve i naglasi važnost pristupa usmjerenog na rezultatima koji bi se bavio stvarnom isporukom energetskih usluga siromašnima. Međutim, u nekim programima Europskog fonda za razvoj koji se, između ostalog, fokusiraju i na energetski sektor naglasak na siromašne mogao bi biti jasniji. Što se tiče Nacionalnog okvirnog programa za Eritreju u kojem je naglasak na energiji, ali mu je glavna podloga migracijska politika, Parlament ne vjeruje da je on realističan, konstruktivan i poželjan i napominje da faza provedbe još nije pokrenuta.

Može li Komisija ukratko opisati postignuti napredak i glavne izazove koji su iskrsnuli u provedbi programski predviđene razvojne pomoći u području energetike te daljnji tijek njezine provedbe? Koliki dio fondova koji se koriste se ulaže u lokalne projekte obnovljive energije? Dokle je EU stigao u postizanju cilja „pristup za 500 milijuna”?

Može li Komisija dati i svoju procjenu globalnih uvjeta za postizanje 7. cilja održivog razvoja i iznijeti svoje mišljenje o tome koji su novi ili pojačani napori sada potrebni i tko bi ih trebao uložiti?