Förfarande : 2016/2885(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000134/2016

Ingivna texter :

O-000134/2016 (B8-1809/2016)

Debatter :

PV 24/11/2016 - 12
CRE 24/11/2016 - 12

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.25

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 100kWORD 16k
9 november 2016
O-000134/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000134/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Linda McAvan, för utskottet för utveckling

 Angående: Tillgång till energi i utvecklingsländer
 Svar i kammaren 

Tillgång till energi till en överkomlig kostnad är av stor betydelse för människors basbehov och för praktiskt taget all ekonomisk verksamhet. Hur energin produceras och används kan ha stor inverkan på utvecklingen. Att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad utgör mål nr 7 för hållbar utveckling.

EU:s energiutvecklingsinitiativ att ge ytterligare 500 miljoner människor tillgång till hållbar energi senast 2030 och anslå 3,5 miljarder euro i utvecklingsbistånd på energiområdet under perioden 2014–2020 gör att EU kan lämna ett betydande bidrag till utvecklingsmål nr 7. I överensstämmelse med utvecklingsmål nr 7 och en bred samsyn om vilket tillvägagångssätt som bäst bidrar till den allmänna utvecklingen läggs i förordningen om finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete tonvikt vid förnybar energi och lokala energilösningar. Energi är en central sektor i 30 program för genomförande av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och Europeiska utvecklingsfonden, och av dessa är hälften avsedda för länder i Afrika söder om Sahara.

Parlamentet har vid granskningen av programplaneringen för finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och Europeiska utvecklingsfonden i hög grad ställt sig bakom detaljerade mål och framhållit vikten av ett resultatinriktat tillvägagångssätt med fokus på ett faktiskt tillhandahållande av energitjänster till fattiga. I en del av Europeiska utvecklingsfondens program med energi som central sektor skulle emellertid inriktningen på fattiga människor kunna vara tydligare. Vad gäller det nationella vägledande programmet för Eritrea, som är energiinriktat men i första hand bygger på migrationspolitik, anser inte parlamentet att det är realistiskt, konstruktivt eller önskvärt och konstaterar att genomförandefasen inte har dragits igång.

Skulle kommissionen i korthet kunna beskriva framstegen och de största utmaningarna i genomförandet av det planerade utvecklingsbiståndet på energiområdet samt utsikterna för dess fortsatta genomförande? Vilken andel av de avsatta medlen går till lokala projekt för förnybar energi? Hur långt har EU nu kommit med målet om tillgång för 500 miljoner människor?

Hur bedömer kommissionen de globala förutsättningarna för ett uppnående av utvecklingsmål nr 7 och vilka nya eller ökade ansträngningar anser kommissionen vara viktigast nu, och av vem?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy