Menetlus : 2016/2959(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000136/2016

Esitatud tekstid :

O-000136/2016 (B8-1810/2016)

Arutelud :

PV 21/11/2016 - 14
CRE 21/11/2016 - 14

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 6kWORD 16k
10. november 2016
O-000136/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000136/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Roberto Gualtieri, Majandus- ja rahanduskomisjoni nimel

 Teema: Basel III viimistlemine
 Vastus täiskogul 

Baseli pangajärelevalve komitee on esitanud ettepanekud pankade usaldatavusraamistiku edasiarendamiseks, käsitledes krediidi- ja operatsiooniriske (Basel III viimistlemine, nn Basel IV). Ettepanekute eesmärk on suurendada standardmeetodite riskitundlikkust ja usaldusväärsust, kaaluda täiendavaid piiranguid sisemudelitel põhinevate meetodite rollile kapitaliraamistikus ning viimistleda finantsvõimenduse määra väljakujundamine ja kalibreerimine ning võimalik standardmeetoditel põhinev kapitali alumine piir.

1. Millist mõju võib kavandatud reformipakett komisjoni arvates avaldada Euroopa pangandussektorile, pidades eelkõige silmas finantsstabiilsust, riskiga kaalutud varade paremat võrreldavust, üldiseid kapitalinõudeid ning pangandussektori reaalmajandusele laenu andmise võimet?

2. Kas komisjon on seisukohal, et ettepanekutes võetakse Euroopa pangandussektori eripärasid piisavalt arvesse? Kas kavandatud meetmed on piisavalt tasakaalustatud selleks, et tagada võrdsed võimalused maailma eri piirkondades? Kuidas kavatseb komisjon kalibreerida lõplikke Baseli standardeid, võttes arvesse Euroopa pankade erinevaid ärimudeleid ja suurusi?

3. Kuidas kavatseb komisjon kaasa aidata lõplike Baseli standardite kujundamisele, eriti juhul, kui ulatuslikus kvantitatiivses ja kvalitatiivses mõjuhinnangus jõutakse järeldusele, et need tooksid kaasa Euroopa pangandussektori kapitalinõuete olulise üldise suurenemise?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika