Parlamenti kérdés - O-000136/2016Parlamenti kérdés
O-000136/2016

A Bázel III megállapodás véglegesítése

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000136/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Roberto Gualtieri, a Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében

Eljárás : 2016/2959(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000136/2016
Előterjesztett szövegek :
O-000136/2016 (B8-1810/2016)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság javaslatokat terjesztett elő a bankok hitel- és működési kockázatának kezelésére szolgáló prudenciális keretek finomítására (a Bázel III megállapodás véglegesítése, az úgynevezett Bázel IV). A javaslatok célja a standardizált megközelítések kockázatérzékenységének és szilárdságának növelése, további korlátozások megfontolása a belső modelleken alapuló megközelítések szerepére vonatkozóan a tőkekövetelmény-keretben, valamint a tőkeáttételi arány kialakításának és beállításának és egy standardizált megközelítéseken alapuló esetleges tőkeküszöbnek a véglegesítése.

1. Mi a véleménye a Bizottságnak a javasolt reformcsomag által az európai bankágazatra gyakorolt esetleges hatásról, különös tekintettel a pénzügyi stabilitásra, a kockázattal súlyozott eszközök megnövekedett összehasonlíthatóságára, az átfogó tőkekövetelményekre és a bankágazat azon képességére, hogy hitelezzen a reálgazdaságnak?

2. A Bizottság szerint a javaslatok megfelelően figyelembe veszik-e az európai bankágazat sajátosságait? A javasolt intézkedések megfelelően kiegyensúlyozottak-e ahhoz, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak a világ különböző régióiban? Hogyan szándékozik beállítani a Bizottság a végleges bázeli standardokat, figyelembe véve az európai bankok különböző üzleti modelljeit és méreteit?

3. Hogyan szándékozik hozzájárulni a Bizottság a végleges bázeli standardokhoz, különösen akkor, ha egy átfogó mennyiségi és minőségi hatásvizsgálat arra a következtetésre jut, hogy e standardok az európai bankágazat számára összességében a tőkekövetelmények jelentős emelkedésével járnának?