Procedūra : 2016/2959(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000136/2016

Iesniegtie teksti :

O-000136/2016 (B8-1810/2016)

Debates :

PV 21/11/2016 - 14
CRE 21/11/2016 - 14

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 183kWORD 16k
2016. gada 10. novembris
O-000136/2016
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000136/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Roberto Gualtieri, Ekonomikas un monetārā komiteja komitejas vārdā

 Temats: Reformu pasākumu kopuma "Bāzele III" pabeigšana
 Atbilde plenārsēdē 

Bāzeles Banku uzraudzības komiteja (BCBS) ir iesniegusi priekšlikumus par banku uzraudzības sistēmas pilnveidošanu, pievēršoties kredīta un operacionālajam riskam (reformu pasākumu kopuma “Bāzele III” pabeigšana, tā sauktā Bāzele IV). Priekšlikumu mērķis ir uzlabot standartizēto pieeju riska jutīgumu un robustumu, apsvērt papildu ierobežojumus attiecībā uz iekšēji modelētu pieeju lomu kapitāla sistēmā un pabeigt aizņemto līdzekļu rādītāja un iespējamas kapitāla minimālās robežvērtības izstrādi un kalibrēšanu, pamatojoties uz standartizētām pieejām.

1. Kāds ir Komisijas viedoklis par ierosinātās reformu paketes iespējamo ietekmi uz Eiropas banku nozari, jo īpaši attiecībā uz finanšu stabilitāti, riska svērto aktīvu lielāku salīdzināmību, kopējām kapitāla prasībām un banku sektora aizdošanas spēju reālajai ekonomikai?

2. Vai Komisija uzskata, ka priekšlikumos pietiekami lielā mērā ir ņemta vērā Eiropas banku sektora specifika? Vai ierosinātie pasākumi ir pietiekami līdzsvaroti, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus dažādos pasaules reģionos? Kā Komisija plāno kalibrēt galīgos Bāzeles standartus, ņemot vērā Eiropas banku atšķirīgos uzņēmējdarbības modeļus un lielumu?

3. Kā Komisija plāno sniegt savu ieguldījumu galīgajos Bāzeles standartos, jo īpaši tādā gadījumā, ja visaptverošā kvantitatīvā un kvalitatīvā ietekmes novērtējumā tiks secināts, ka tie varētu radīt kapitāla prasību būtisku vispārēju palielināšanos Eiropas banku sektorā?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika