Parlamentarna vprašanja
PDF 189kWORD 16k
10. november 2016
O-000137/2016
Vprašanje za ustni odgovor O-000137/2016
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Angelo Ciocca, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Marcel de Graaff, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Michał Marusik, Georg Mayer, Sophie Montel, Franz Obermayr, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky, Olaf Stuger, Joëlle Mélin, v imenu skupine ENF

 Zadeva: Empirično ozadje sporazuma CETA - študije

Komisija že vse od začetka pogajanj poudarja pozitivne gospodarske učinke, ki jih bo prinesel celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado.

Svoje mnenje je podkrepila z različnimi kvantitativnimi študijami in jim priložila ustrezne podatke. Po napovedih naj bi se BDP v gospodarstvih EU in Kanade povečal med 0,08 % in 0,76 %.

1. Ali drži, da Komisija pri ocenjevanju morebitnih rezultatov sporazuma CETA ni uporabila nobene od študij, temelječih na globalnem političnem modelu Združenih narodov?

2. V kolikšni meri so posledice, kot so preusmerjanje trgovine znotraj EU, morebitno zmanjšanje deleža prihodkov iz dela in pričakovane izgube delovnih mest, vplivale na pogajanja o sporazumu CETA?

3. Ali bi bil, če bi se izkazalo, da je odločitev Komisije o sklenitvi sporazuma CETA temeljila na napačnih in nerealističnih študijah, to zadosten razlog za prekinitev ratifikacije sporazuma?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov