Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000138/2016Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000138/2016

Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά Αγαθά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000138/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

Διαδικασία : 2016/2980(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000138/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000138/2016 (B8-1811/2016)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Οι διαπραγματεύσεις για την Συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά ξεκίνησαν τον Ιούλιο 2014 με στόχο την άρση των εμπορικών φραγμών σε ορισμένα αγαθά που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή. Ο κατάλογος βασίστηκε στον αρχικό κατάλογο της APEC που αποτελείτο από 54 προϊόντα, αλλά γρήγορα αυξήθηκε σε 500 προϊόντα. Στα τέλη του 2015, η επίτευξη συμφωνίας που θα επωφελείτο από την δυναμική της διάσκεψης COP 21 στο Παρίσι και της υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ στο Ναϊρόμπι απέτυχε. Έκτοτε, ο αριθμός των αγαθών στον κατάλογο έχει μειωθεί σε μόλις πάνω από 300, και τα πλέον ευαίσθητα από περιβαλλοντική άποψη φαίνεται να αποκλείονται ολοένα και περισσότερο.

1. Μπορεί η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, κατά τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων, η ΕΕ επιδιώκει πρωτίστως στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος και δεν επηρεάζεται από ειδικά τομεακά συμφέροντα για τη μείωση των δασμών σε ορισμένο αριθμό προϊόντων;

2. Εφόσον οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις καλύπτουν μόνο δασμούς, με ποιο τρόπο προτίθεται η Επιτροπή, σε περίπτωση συμφωνίας, να χειριστεί πιθανές ανισορροπίες της αγοράς για τις Ευρωπαϊκές βιομηχανίες που θα εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζουν μη δασμολογικούς φραγμούς όταν επιχειρούν να εισέλθουν σε ξένες αγορές, φραγμούς που δεν αντιμετωπίζουν ξένοι παραγωγοί εισερχόμενοι στην Ευρωπαϊκή αγορά,