Procedura : 2016/2988(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000139/2016

Teksty złożone :

O-000139/2016 (B8-1812/2016)

Debaty :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 193kWORD 19k
14 listopada 2016
O-000139/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000139/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai, Urmas Paet, w imieniu grupy ALDE
Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto

 Przedmiot: Sytuacja we Włoszech po trzęsieniach ziemi
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W dniu 24 sierpnia 2016 r. w środkowej części Włoch miało miejsce trzęsienie ziemi o niszczycielskiej sile, natomiast trzy inne silne trzęsienia w postaci fali gwałtownych wstrząsów uderzyły w regiony położone w środkowych Włoszech z siłą 5,5 i 6,1 w dniu 26 października oraz z siłą 6,5 w dniu 30 października. Z doniesień wynika, że podczas tych trzęsień ziemi ponad 400 osób zostało rannych, a 290 poniosło śmierć, przy czym możliwy tzw. efekt domina może skutkować przesiedleniem 100 tys. osób.

Dotknięte obszary ucierpiały w wyniku deformacji obejmującej powierzchnię o wielkości ok. 130 km kw., przy czym maksymalne przesunięcie wynosi co najmniej 70 cm. W konsekwencji trzęsienia te zniszczyły miasta, poważnie uszkodziły infrastrukturę o znaczeniu lokalnym i regionalnym, spustoszyły miejsca związane z dziedzictwem historycznym i kulturowym, a także doprowadziły do wstrzymania działalności gospodarczej, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, do powstania szkód w rolnictwie oraz do utraty zasobów bazy turystycznej i gastronomicznej.

Ponadto spodziewane trudne warunki pogodowe podczas zbliżającej się zimy są powodem poważnych obaw wielu przesiedlonych osób. Problem ten należy rozwiązać szybko i skutecznie, aby zapewnić ludziom pozbawionym swoich domostw przyzwoite warunki życia.

W związku z tym Komisja proszona jest o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– Czy Komisja podjęła wszelkie niezbędne kroki, aby udzielić wsparcia i pomocy włoskim władzom krajowym i regionalnym zaangażowanym w niesienie pomocy humanitarnej po klęsce żywiołowej?

– Czy Komisja sprawdzi obowiązujące procedury dotyczące oceny wniosków o finansowanie pod kątem ich uproszczenia i skrócenia czasu potrzebnego do zatwierdzenia i wypłacenia środków finansowych z Funduszu Solidarności?

– Czy Komisja oceni możliwość wprowadzenia mechanizmu kredytów ramowych EBI, w ramach którego państwa członkowskie otrzymywałyby środki finansowe, zanim zostaną one udostępnione z Funduszu Solidarności?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności