Процедура : 2016/2988(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000140/2016

Внесени текстове :

O-000140/2016 (B8-1813/2016)

Разисквания :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 200kWORD 20k
14 ноември 2016 г.
O-000140/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000140/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Salvatore Cicu, от името на групата PPE
Constanze Krehl, Mercedes Bresso, от името на групата S&D
Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE
Ramón Luis Valcárcel Siso

 Относно: Положението в Италия след земетресенията
 Отговор по време на пленарно заседание 

На 24 август 2016 г. разрушително земетресение разтърси централна Италия, а други три силни земетресения, част от поредица от трусове, засегнаха централни региони на Италия – съответно на 26 октомври с магнитуд от 5,5 и 6,1 и на 30 октомври с магнитуд от 6,5. Съгласно сведенията при земетресенията са ранени повече от 400 души, а 290 души са загинали, като в същото време е възможно „ефектът на доминото“ да принуди 100 000 души да напуснат домовете си.

Съответните територии са засегнати от деформация, която се простира върху участък от 130 квадратни километра при максимално преместване от най-малко 70 сантиметра. Вследствие на земетресенията са разрушени градове, нанесени са сериозни щети на местната и регионалната инфраструктура, унищожени са обекти на историческото и културното наследство, засегнати са икономически дейности, особено при малките и средните предприятия, в областта на земеделието и на туристическите и гастрономическите ресурси.

Освен това очакваните сурови метеорологични условия през предстоящия зимен сезон са повод за сериозна тревога за много хора, останали без дом. Този проблем следва да бъде разгледан своевременно и ефективно, за да се гарантират достойни условия на живот за хората, лишени от домовете си.

В този контекст Комисията е призована да отговори на следните въпроси:

– Получила ли е искане от страна на италианското правителство за подкрепа от фонд „Солидарност“ и предприела ли е всички необходими мерки за своевременното оценяване и предоставяне на тази подкрепа с цел подпомагане на италианските национални и регионални органи, ангажирани с оказването на помощ след бедствието?

– Дали би разгледала искания за изменения на италианските национални и регионални оперативни програми за по-добро решаване на въпросите от Тематична цел 5 („Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и предотвратяването и управлението на риска“), в случай че Италия надлежно обоснове тези искания съгласно член 30 от Регламента за общоприложимите разпоредби?

– Комисията ще проучи ли съществуващите процедури за анализиране на заявленията за финансиране с цел тяхното опростяване и съкращаване на срока, предвиден за одобрение и получаване на финансиране от фонд „Солидарност“?

– Комисията ще извърши ли оценка на осъществимостта на механизъм за отпускане на заеми в рамките на ЕИБ, който евентуално да бъде разработен с цел осигуряване на финансиране на държавите членки преди изплащането на средства от фонд „Солидарност“?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност