Procedure : 2016/2988(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000140/2016

Indgivne tekster :

O-000140/2016 (B8-1813/2016)

Forhandlinger :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 192kWORD 19k
14. november 2016
O-000140/2016
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000140/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Salvatore Cicu, for PPE-Gruppen
Constanze Krehl, Mercedes Bresso, for S&D-Gruppen
Davor Škrlec, for Verts/ALE-Gruppen
Ramón Luis Valcárcel Siso

 Om: Situationen i Italien efter jordskælvene
 Besvarelse på plenarmøde 

Den 24. august 2016 blev det centrale Italien ramt af et ødelæggende jordskælv, mens to andre kraftige jordskælv af en styrke på 5,5 og 6,1 med voldsomme rystelser ramte regioner i Midtitalien den 26. oktober og et tredje af en styrke på 6,5 den 30. oktober. Over 400 mennesker blev rapporteret tilskadekomne, og 290 blev dræbt under jordskælvene, mens en mulig ”dominoeffekt” kan føre til, at 100 000 mennesker må evakueres.

De berørte områder er blevet udsat for en deformering, der strækker sig over et areal på omkring 130 kvadratkilometer med en maksimumsforskydning på mindst 70 cm. Som følge heraf har jordskælvene ødelagt byer, alvorligt beskadiget den lokale og regionale infrastruktur, ødelagt dele af den historiske og kulturelle arv, samt skadet økonomiske aktiviteter, især SMV’er, landbruget, turismen og den gastronomiske sektor.

Endvidere er de barske vejrforhold, som kan forventes i den kommende vinter, en alvorlig kilde til bekymring for mange mennesker, der har måttet flytte fra hus og hjem. Dette problem skal løse hurtigt og effektivt for at sikre anstændige levevilkår for de mennesker, der har mistet deres hjem.

Kommissionen bedes på denne baggrund besvare følgende spørgsmål:

– Har Kommissionen modtaget en anmodning fra den italienske regering om støtte fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, og har den truffet alle de nødvendige foranstaltninger til hurtigt at vurdere og mobilisere en sådan støtte med henblik på at hjælpe de nationale og regionale myndigheder i Italien, som er involveret i hjælpearbejdet efter katastrofen?

– Vil Kommissionen overveje anmodninger om ændringer i Italiens nationale og regionale operationelle programmer for bedre at kunne iværksætte foranstaltninger under det tematiske mål 5 ("fremme af tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring"), hvis Italien på behørig måde kan begrunde sådanne anmodninger i overensstemmelse med artikel 30 i forordningen om fælles bestemmelser?

– Vil Kommissionen tage de eksisterende procedurer for analyse af ansøgninger om finansiering op til overvejelse med henblik på at forenkle procedurerne og forkorte den tid, der er nødvendig til godkendelse og udbetaling af midler fra Solidaritetsfonden?

– Vil Kommissionen analysere muligheden for inden for EIB's rammer at skabe en lånemekanisme, der vil kunne forsyne en medlemsstat med de påtænkte midler, inden pengene fra Solidaritetsfonden udbetales?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik